Aktuality
13.04.2018

Zoznam záverečných prác pre obhajobu v akademickom roku 2018/2019 


Bakalárske práce

Silvia Coganová – Frazeologizmy, parémie a aforizmy ako prostriedok objektivácie konceptu život v ruskom a slovenskom jazykovom obraze sveta (PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.)


Nina Dudová – Zobrazenie špecifického modelu "ruského sveta" vo vybraných dielach N. Teffi (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.)


Lucia Geletková – Názvy ruských cukríkov ako odraz videnia sveta (prof. Ludmila Stěpanova, CSc.)


Jana Murdziková  – Zobrazenie špecifického modelu "ruského sveta" vo vybraných dielach L. N. Tolstého (Kreutzerova sonáta a Rodinné šťastie) (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.)


Diana Nováková – Jazyková reprezentácia genderných stereotypov v ruskom a slovenskom frazeologickom obraze svete (PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.)


Martina Sandtnerová – Svet biednych ľudí a jeho zachytenie v Dostojevského próze Biedni ľudia (prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.)


Simona Sedláková – Obraz ženy v tvorbe Ľudmily Ulickej (PhDr. Andrea Grominová, PhD.)

Diplomové práce

 

Bc. Igor Cintula – Idea jednoty v Slove o pluku Igorovom (PhDr. Andrea Grominová, PhD.)


Bc. Martina Formánková – Ruské, slovenské a české frazeologizmy s vestonymami v jazykovom obraze sveta (prof. Ludmila Stěpanova, CSc.)


Bc. Aneta Jackulíková  – Zobrazenie sveta dedinského človeka v zbierke poviedok V. Šukšina Беседы при ясной луне (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.)


Bc. Zoja Jurenková – Tvár človeka v ruskom a slovenskom frazeologickom obraze sveta (prof. Ludmila Stěpanova, CSc.)


doc. Mgr. Alena Kalechyts, CSc. – Фразеологизмы в современных медиатекстах (на материале российских СМИ) (prof. Mariyana Parzulova, DrSc.)


Bc. Natália Lelková – Vyjadrenie rozmeru a tvaru v ruskom a slovenskom frazeologickom obraze sveta (prof. Ludmila Stěpanova, CSc.)


Bc. Anna Lorencová – Reprezentácia konceptu duša v ruskom a slovenskom jazykovom obraze sveta (PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.)


Bc. Petra Mazancová – Zoonymá v ruských a slovenských národných rozprávkach (lingvokulturologický aspekt) (PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.)


Bc. Barbora Michalková – Zobrazenie špecifického modelu "ruského sveta" v prozaickej tvorbe Michaila Šolochova (PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.)


Bc. Mária Pitlaničová – Ruské a slovenské frazeologizmy s floronymami v jazykovom obraze sveta (prof. Ludmila Stěpanova, CSc.)


Bc. Nikoleta Šipláková – Vymedzenie umeleckého modelu sveta v próze D. S. Merežkovského Leonardo da Vinci (PhDr. Andrea Grominová, PhD.)


Bc. Zina Špačeková – Preklad poviedky M. P. Arcybaševa „Жена“ do slovenského jazyka; problémy adekvátnosti prekladu umeleckých a sémantických kvalít textu (prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.)

  

Vložil: Andrea Haburová
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete