Doktorandské štúdium

Akreditovaný študijný program doktorandského štúdia na Katedre rusistiky 


Možnosť dennej a externej formy doktorandského štúdia v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (študijný odbor 2.1.23 Cudzie jazyky a kultúry).


Témy dizertačných prác pre záujemcov o doktorandské štúdium so začiatkom v akademickom roku 2019/2020

prof. Ludmila Stěpanova, CSc.
•    Ruské a slovenské frazeologizmy s archaickými prvkami
•    Človek a jeho intelekt v ruskom a slovenskom (alebo inom) frazeologickom obraze sveta

prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
•    Téma smrti v próze Fjodora Sologuba
•    téma zvolená podľa osobných preferencií uchádzača o doktorandské štúdium

prof. Oleh Tyshchenko, CSc.
•  Когнитивно-прагматическая специфика фразем и паремий, обозначающих внешний вид, интеллектульно-психические и речевые способности человека (на материале русского и словацкого языков)
•    Календарные паремии в словацком и русском языках в структурно-семантическом и лингвокультурологическом измерении (на материале текстов примет, загадок  и сновидений)
•  Ценностные концептосферы в русской и словацкой языковой картине мира: когнитивно-дискурсивный и этнолингвистический аспекты
•    Фразеологическая и паремиологическая параметризация единиц измерения в русской и словацкой ЯКМ
•    Номинация и символика артефактов материальной культуры в русском и словацком языках
•    Концептосфера ИГРЫ  в русской и словацкой языковой и концептуальной картине мира

doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
•    Umelecký model sveta v súčasnej ruskej poézii
•    Porovnanie prekladov diel súčasnej ruskej literatúry
•    Obraz sveta v súčasnej ruskej literatúre (na materiáli vybraných diel)
•    téma zvolená podľa osobných preferencií uchádzača o doktorandské štúdium

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. – externá školiteľka
•    Ruské precedentné fenomény v súčasných slovenských médiách
•    Прецедентное имя в политическом дискурсе (на материале современных российских СМИ)
•    téma zvolená podľa osobných preferencií uchádzača o doktorandské štúdium

V prípade záujmu sa so svojimi otázkami môžete obrátiť na katedrového koordinátora štúdia, ktorým je PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. (lukas.gajarsky(zav.)ucm.sk).
Aktuality
II Олимпиада СПбГУ по русскому языку как иностранному 
Výberové konanie uchádzačov o Erasmus+ pobyt na akademický rok 2020/2021
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete