Doktorandské štúdium

Akreditovaný študijný program doktorandského štúdia na Katedre rusistiky 


Možnosť dennej a externej formy doktorandského štúdia v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (študijný odbor 2.1.23 Cudzie jazyky a kultúry).


Témy dizertačných prác pre záujemcov o doktorandské štúdium so začiatkom v akademickom roku 2019/2020


prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
•    Téma smrti v próze Fjodora Sologuba
•    téma zvolená podľa osobných preferencií uchádzača o doktorandské štúdium 


prof. Oleh Tyshchenko, CSc.
•  Когнитивно-прагматическая специфика фразем и паремий, обозначающих внешний вид, интеллектульно-психические и речевые способности человека (на материале русского и словацкого языков)
•    Календарные паремии в словацком и русском языках в структурно-семантическом и лингвокультурологическом измерении (на материале текстов примет, загадок  и сновидений)
•  Ценностные концептосферы в русской и словацкой языковой картине мира: когнитивно-дискурсивный и этнолингвистический аспекты
•    Фразеологическая и паремиологическая параметризация единиц измерения в русской и словацкой ЯКМ
•    Номинация и символика артефактов материальной культуры в русском и словацком языках
•    Концептосфера ИГРЫ  в русской и словацкой языковой и концептуальной картине мира


doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
•    Umelecký model sveta v súčasnej ruskej poézii
•    Porovnanie prekladov diel súčasnej ruskej literatúry
•    Obraz sveta v súčasnej ruskej literatúre (na materiáli vybraných diel)
•    téma zvolená podľa osobných preferencií uchádzača o doktorandské štúdiumV prípade záujmu sa so svojimi otázkami môžete obrátiť na katedrového koordinátora štúdia, ktorým je PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. (lukas.gajarsky(zav.)ucm.sk).
Aktuality
Pozvánka na vianočný večierok
«Неделя российского кино - 2020»
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete