Učiteľstvo ruského jazyka (Bc.)

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)


Profil absolventa

Bakalárske štúdium je zamerané na prípravu učiteľov v predmetových špecializáciách pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie a je súčasťou štruktúry vysokoškolských študijných odborov krajín celej Európy. Poslucháči nadobudnú teoretické vedomosti o systéme a fungovaní jednotlivých rovín ruského jazyka (fonetiky a fonológie, morfológie, lexikológie, syntaxe, štylistiky), ruskej literatúre a kultúre, ale aj poznatky z pedagogických a psychologických disciplín.


Uplatnenie absolventa

Absolventi štúdia majú možnosť pracovať ako učitelia základných, stredných a vysokých škôl, ako kultúrni i osvetoví pracovníci či zamestnanci orgánov štátnej správy, redakcií, súkromných finančných inštitúcií, prekladateľských agentúr atď.


Štúdium je možné realizovať v dennej (3 roky) a externej (4 roky) forme štúdia.


Aktuality
Dôležitý oznam o začiatku výučby na Katedre rusistiky 
Rozvrh hodín – zimný semester AR 2021/22 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete