Rozširujúce štúdium

Pre koho je štúdium určené?

 • Rozširujúce štúdium je určené pre absolventov študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov pre základné a stredné školy, ktorí by si radi rozšírili svoju kvalifikáciu o ďalší predmet, ktorým je ruský jazyk a literatúra. 


Ako prebieha štúdium?

 • Štúdium prebieha v sobotu.


Aká je dĺžka štúdia?

 • Dĺžka štúdia je 4 semestre (200 hodín).

Profil absolventa

 • Absolvent rozširujúceho štúdia aprobačného predmetu Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry je spôsobilý samostatne vyučovať predmet na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. V oblasti predmetovej aprobácie získal vedomosti  a zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne plánovať, realizovať a reflektovať svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť v rámci vyučovania predmetu ruský jazyk a literatúra. Dokáže tvoriť edukačné materiály aj pomocou digitálnych technológií. Vie adaptovať vzdelávací program v príslušnej aprobácii pre konkrétny typ školy, ako aj pre konkrétnu skupinu žiakov a študentov.

Uplatnenie absolventa

 • Absolvent rozširujúceho štúdia aprobačného predmetu Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry sa môže uplatniť ako učiteľ ruského jazyka a literatúry v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, či ako odborný  pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.   

Bližšie informácie k rozširujúcemu štúdiu môžete nájsť kliknutím sem.


Štátnicové otázky

Náležitosti úpravy záverečných prác rozširujúceho štúdia

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na koordinátora pre rozširujúce štúdium, ktorým je Mgr. Beata Veiglová (beata.veiglova(zav.)ucm.sk).

Aktuality
Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete