Aktivity študentov katedry


Zážitok z Erasmus+ mobility: Prezentácie študentov a kvíz o Lotyšsku


V rámci programu Erasmus+ sme navštívili miestnu strednú školu v Daugavpilse – Latgale Industrial Technical College. Mali sme možnosť prezentovať svoju krajinu a zúčastnili sme sa kvízu s názvom Everything about Latvia and even more. Otestovali sme svoje vedomosti nielen o Lotyšsku, ale aj o iných krajinách sveta. Bola to neuveriteľná príležitosť spoznať nielen kultúru a tradície krajiny, ale aj interaktívne spojiť zábavu a vzdelávanie.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich pohostinnosť a vynikajúcu organizáciu! Bola to úžasná skúsenosť, ktorá nám otvorila nové obzory a posilnila naše medzinárodné vzťahy.


Zdroj: Henrieta Kolníková 


ŠVOČ 2024 na Katedre rusistiky


Dňa 26.03.2024 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnila Študentská odborná vedecká činnosť. Svoje práce odprezentovali traja poslucháči končiacich ročníkov študijného programu ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. Bc. Samuel Žeňuch (2. ročník Mgr.), ktorí zaujal 1. miesto, vystúpil s témou Analýza vybraných  antiprísloví zo slovenského mediálneho priestoru (konzultantka: Mgr. Olga Iermachkova, PhD.). Na druhom mieste sa umiestnila Bc. Soňa Valovičová (2. ročník Mgr.) s témou Mauro Orbini – Kráľovstvo Slovanov (konzultant: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.). Tretie miesto obsadila Eliška Laurová (3. ročník Bc.), ktorá oboznámila publikum s témou Iľja Erenburg a jeho zbierka poviedok Тринадцать трубок ako netradičný zápis dejinných udalostí  (konzultantka: PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.). Účastníkom ďakujeme za prejavený záujem, ako aj za podnetné prezentácie ich vedeckého bádania. Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia na obhajobe záverečných prác.Zdroj: Andrea Spišiaková 


Erasmus+ mobilita na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v BulharskuVolám sa Henrieta Kolníková a som študentkou magisterského stupňa štúdia. Počas zimného semestra 2023/24 som sa zúčastnila Erasmus+ mobility na našej partnerskej univerzite vo Veliko Tarnove, Bulharsko. Môj pobyt trval od októbra 2023 do januára 2024. Zaujímavé je, že daná univerzita má rovnomenný názov, ako tá naša v Trnave.

Aj keď sa v Bulharsku rozpráva po bulharsky, ruština sa univerzite vyučuje, dokonca univerzita disponuje ruským centrom. Hneď na úvod nás práve v ruskom centre privítali čajom z ruského samovaru.

Ako poslucháčku študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry bolo pre mňa obrovskou výhodou, že naša partnerská univerzita spolupracuje s miestnou školou. Dokonca mi umožnili vykonať si tu pedagogickú prax. Učiť bulharských žiakov bolo pre mňa veľkým zážitkom, ale aj výzvou.

Spolu s Erasmus študentmi z rôznych kútov sveta sme spoznávali krásnu bulharskú prírodu. Komunikácia v angličtine robila spoznávanie nielen prírody, ale aj seba navzájom ešte zaujímavejším.

Ako Erasmus študenti sme sa mali možnosť zúčastniť celodenného programu, ktorý zahŕňal prednášky, prehliadku mesta aj neďalekej dedinky s krásnym kostolíkom. Na obed aj večeru sme ochutnávali typické bulharské jedlá, dezerty a večer sme zakončili dych berúcou „light show.“ Dominanta mesta – pevnosť Tsarevets, ktorá sa rozprestiera na kopci, celá nádherne žiarila. Ešte nikdy som nevidela, aby celá hora svietila všetkými farbami.   

Mojím snom bolo vidieť naživo balet. Tento sen sa mi počas mobility v Bulharsku splnil. Mala som príležitosť navštíviť predstavenie ruského hudobného skladateľa P.I. Čajkovského. Počas predstavenia Luskáčik som mala možnosť nielen obdivovať majstrovstvo tanečníkov, ale mohla som aj nahliadnuť do bohatého kultúrneho dedičstva Ruska.

Veľmi ma prekvapilo, že v Bulharsku sa študenti učia slovenský jazyk. Na hodiny slovenského jazyka som sa bola aj pozrieť, no nikdy by som si nepomyslela, že v zahraničí sa bude so mnou niekto rozprávať mojím rodným jazykom.

Vianočný večierok, ktorý pre Erasmus študentov organizovala univerzita, posilnil vzájomné väzby a medzinárodnú spoluprácu. Okrem občerstvenia si pre nás pripravili aj interaktívne aktivity, ako kvíz o Bulharsku, či tradičný bulharský tanec.

Mesto Veliko Tarnovo je naozaj nádherné a má bohatú históriu. Niet divu, že bolo kedysi hlavným mestom. Musím povedať, že som prekvapená, ako veľmi v Bulharsku cítiť vplyv Ruska. Napríklad v oblasti kultúry a architektúry je vplyv zreteľný prostredníctvom mnohých stavieb, ktoré slúžia ako poďakovanie za historické oslobodenie.

Erasmus+ mobilita predstavuje jedinečnú príležitosť pre osobný rozvoj a obohatenie štúdia v medzinárodnom prostredí. Ak by som to mala zhodnotiť, osobne Erasmus+ program určite odporúčam všetkým študentom, ktorý chcú nielen rozšíriť svoje akademické obzory, ale aj kultúrne poznatky. Vydajte sa na toto dobrodružstvo, ktoré otvára dvere novým skúsenostiam a možnostiam!


Zdroj: Henrieta Kolníková 


Študent Katedry rusistiky sa stal Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii humanitné vedy


Projekt Študentská osobnosť Slovenska sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky SR – J.E. Zuzany Čaputovej, pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied a jeho cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

V rámci 19. ročníka tejto prestížnej súťaže v kategórii humanitných vied bol ocenený poslucháč študijného programu Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii Martin Haba.

K tomuto významnému oceneniu mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.Zdroj: Andrea Grominová 


Erasmus+ mobilita na Daugavpilskej univerzite v Lotyšsku


Volám sa Henrieta a počas zimného semestra 2022/23 som sa zúčastnila Erasmus+ mobility na jednej z našich partnerských univerzít. Pobyt trval od septembra 2022 do januára 2023.

Síce je v Lotyšsku úradný jazyk lotyština, no takmer každý rozpráva po rusky. Obzvlášť v meste Daugavpils. Práve preto je daná krajina ideálna pre študentov katedry rusistiky, teda aj pre mňa. Mala som možnosť rozprávať po rusky aj mimo vyučovacích hodín, teda v bežných situáciách, ako napríklad v obchode, autobuse, lekárni. Na všetkých týchto miestach som bola takpovediac „nútená” komunikovať v ruštine a tým som rozširovala svoju slovnú zásobu každý deň.

Univerzita a rusky hovoriace prostredie boli obrovským prínosom pre zdokonalenie nielen mojich jazykových zručností, ale takisto aj akademických vedomostí.

Som poslucháčkou študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry. Veľké plus bolo, že naša partnerská univerzita mi umožnila výučbu predmetov aj v anglickom jazyku. Mohla som si vybrať z ponuky niekoľkých predmetov v ruskom, ako aj v anglickom jazyku, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti, ako napríklad literatúra, história, komunikácia a iné. Okrem štúdia v ruštine a angličtine som sa dokonca zúčastnila aj kurzov lotyštiny.

Erasmus+ pobytu sa spoločne so mnou zúčastnilo cca 20 študentov z rôznych krajín sveta, ako napríklad Taliansko, Turecko, Španielsko, Belgicko či dokonca Japonsko a koordinátori štúdia nám ponúkali rôzne spôsoby, ako nás zahrnúť do života univerzity. Organizovali množstvo akcií a výletov, informovali nás o podujatiach mesta, aby sme sa čo najviac začlenili do spoločnosti. Zaujímavé bolo, keď sme spoločne s vyučujúcimi oslavovali 35. výročie Erasmus programu pri šálke čaju, kávy a kúsku chutnej torty. Tiež bolo pre nás zabezpečené ubytovanie na vysokoškolskom internáte neďaleko univerzity.

Taktiež som sa mohla zapojiť do už spomínaných akcií univerzity, ako napríklad tvorba propagačného videa v spolupráci s Fakultou humanitných vied Daugavpilskej univerzity alebo víkendového podujatia „Ja a Európa” v spolupráci s mládežníckym centrom Kalkunes.

Moje Erasmus+ dobrodružstvo v Daugavpilse (Lotyšsko) bolo neuveriteľnou cestou osobného rastu a kultúrneho objavovania. Som si istá, že skúsenosti, ktoré som nadobudla, budú pre mňa v budúcnosti prínosné v mnohých oblastiach a životných situáciách. Zdroj: Henrieta KolníkováMedzinárodná vedecká konferencia mladých výskumníkov


Dňa 8. júna 2023 sa konala medzinárodná vedecká konferencia mladých výskumníkov pod názvom Súčasná lingvistika v aspekte translatológie a interkultúrnej komunikácie, ktorú organizovala Ľvovská štátna univerzita vnútorných záležitostí vo Ľvove (Ukrajina). Konferencia bola rozdelená do troch sekcií, v rámci ktorých so svojimi príspevkami vystúpilo 55 účastníkov.

Prostredníctvom platformy ZOOM sa na konferencii aktívne zúčastnili aj traja študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, ktorí boli zaradení do 1. sekcie orientovanej na sémantiku jazyka a textu, a tiež komparatívnu lingvokonceptológiu a lingvokulturológiu.

Študentka 1. ročníka magisterského štúdia Soňa Valovičová vystúpila s príspevkom Obraz havrana v rôznych lingvokultúrach a textoch: typológia a symbolika, a Samuel Žeňuch, tiež študent 1. ročníka magisterského štúdia, predstavil svoju prácu s názvom Homonymia v slovenskej lingvistike. Doktorandka Tamara Mujkošová odprezentovala časť vlastného výskumu, ktorá niesla názov Kinematografia ako lingvokulturéma v novinových titulkoch slovenských a českých internetových periodík.

Konferencia rozhodne obohatila mladých vedcov o nové poznatky, rozšírila ich vedomosti a zaujala ich novými témami z oblasti lingvistiky.Zdroj: Tamara Mujkošová 


Odovzdávanie cien ŠVOČ


Dňa 24.04.2023 sa v Akademickom klube UCM uskutočnilo odovzdávanie diplomov a ocenení študentom katedier Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorí sa zúčastnili na študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) a umiestnili sa na víťazných miestach.

Ocenenia v mene dekanky Filozofickej fakulty UCM, doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD., odovzdal prodekan pre vedu, prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Ocenenými za Katedru rusistiky sú Soňa Valovičová  (študentka 1. ročníka RJKK Mgr.) s prácou Toponymá v mýtickej tradícii obyvateľov Čukotského poloostrova, Elena Pilyugina, (študentka 3. ročníka RJKK BcD. s referátom na tému Niektoré diela Teffi z hľadiska pozitívnej psychológie a Tatiana Krestyaninova (študentka 3. ročníka RJKK BcD.) s témou Guzeľ Šamilevna Jachinová – „Дети Мои“, história povolžských Nemcov v umeleckom spracovaní súčasnej ruskej autorky.

Študentkám gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov nielen v štúdiu.


Zdroj: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. 


Študentská vedecká odborná činnosť


Dňa 28.03.2023 sa na Katedre rusistiky konala Študentská vedecká odborná činnosť. Podujatie otvorila vedúca katedry, doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD., ktorá zároveň predstavila čestnú hostku z Inštitútu slavistických štúdií Greifswaldskej univerzity (Nemecko), dr. Ute Marggraff Scholz. Pani doktorka predstavila unikátny projekt, ktorý vznikol na základe jej kurzu. Študenti z rôznych krajín skúmali legendárnu históriu slovanského chrámu a slovanského prírodného božstva Svantovíta spojeného s mysom Arkona. Chrám dodnes predstavuje mnohé hádanky, a to nielen pre archeológov.

Po krátkom videu o tomto projekte nasledovali prezentácie prác študentov Katedry rusistiky. Soňa Valovičová (študentka 1. ročníka magisterského štúdia RJKK) odprezentovala prácu s názvom Toponymá v mýtickej tradícii obyvateľov Čukotského poloostrova a zaujala prvé miesto. Druhé miesto spoločne obsadili študentky 2. ročníka bakalárskeho štúdia RJKK Elena Pilyugina s referátom na tému Некоторые произведения Тэффи с точки зрения позитивной психологии (Niektoré diela Teffi z hľadiska pozitívnej psychológie) a Tatiana Krestyaninova s prácou Гузель Шамилевна Яхина – „Дети мои“, история немцев Поволжья в художественной обработке современного российского автора (Guzeľ Šamilevna Jachinová – „Дети Мои“, história povolžských Nemcov v umeleckom spracovaní súčasnej ruskej autorky). Ďakujeme pani doktorke za podnetnú prezentáciu. Študentkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom bádaní.Zdroj: Andrea Spišiaková 


Týždeň vedy a techniky na Katedre rusistiky


V dňoch 7. – 13. novembra 2022 sa uskutočnil už devätnásty ročník podujatia Týždeň vedy a techniky. Katedra rusistiky FF UCM sa do tohto podujatia každoročne zapája a aj tento rok ponúkla zaujímavý program. Dňa 8. novembra 2022 o 10:15 sa uskutočnila prednáška pani profesorky Tatjany Stepaništevy – vedúcej Katedry slavistiky Tartuskej univerzity (Estónsko). Študenti mali možnosť vypočuť si prednášku na tému Ю.М. Лотман в Тартуском университете: 1950-е и начало 1960-х годов. Následne si naši šikovní študenti 3. ročníka odboru Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii pripravili pre pedagógov a študentov inšpiratívny workshop pod názvom Vynálezy, ktoré menia náš život. Krajina pôvodu: Rusko.


Ďakujeme pani profesorke a našim študentom za obohacujúcu prednášku a workshop. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia.


Zdroj: Andrea Spišiaková


Študentka Katedry rusistiky FF UCM vyhrala prvé miesto
v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka


Tretia medzinárodná olympiáda z ruského jazyka, ktorú organizovala naša partnerská Univerzita Jurija Dobrilu v Pule (Chorvátsko) sa konala 10. júna 2022. Ako nás organizátori pri otvorení olympiády informovali, zúčastnili sa jej študenti zo 4 kontinentov a 18 krajín sveta. Patrí im obrovský obdiv, že sa im ju aj napriek časovým posunom podarilo v online priestore zrealizovať tak perfektne. Olympiáda bola pre mňa cennou skúsenosťou. Za úspech vďačím našej vedúcej katedry, ktorá nás, študentov, o olympiáde informovala a dala nám tak možnosť zúčastniť sa, ale aj vysokoškolským pedagógom, ktorí ma podporovali.  


Zdroj: Henrieta Kolníková  


Výlet na Čachtický hrad


V slnečnú sobotu 21. mája zorganizovali doktorandi a študenti Katedry rusistiky FF UCM výlet vlakom na Čachtický hrad – malebnú zrúcaninu „tajomného hradu v Karpatoch“, vypínajúcu sa na vrchu Čachtického krasu vo výške 375 m n. m. So samotnou históriou hradu a jeho tajomnou minulosťou nás počas jeho obhliadky zoznámila vo svojom výklade študentka prvého ročníka RJKK Alena Malafeeva. V uvoľnenej atmosfére sa počas výletu prehĺbilo priateľstvo študentov katedry rôznych ročníkov i národností a v slnečnom počasí sa očarujúcim okrem hradu ukázal aj panoramatický výhľad na nádhernú prírodu z hradnej výšky. Výlet sa tak stal príjemným ukončením aktuálneho akademického roka 2021/2022.Zdroj: Igor Cintula 


Múzeum Červený Kameň


Už niekoľko rokov pracujem ako lektor v múzeu Červený Kameň. Práca lektora u nás zahŕňa aj sprevádzanie ľudí rôznych kultúrnych pozadí a národností, turistov, čo si logicky vyžaduje znalosť jazykov. Okrem angličtiny a nemčiny, osobne sa mi už neraz dostala možnosť pri sprevádzaní využiť aj ruštinu vzhľadom na rusky hovoriacich návštevníkov. Ruštinu študujem na našej katedre približne dva a pol roka, pričom som začínal ako úplný začiatočník. Pri štúdiu jazyka je dôležité, aby človek vykročil zo svojej komfortnej zóny a práve túto príležitosť som videl aj v svojej práci. Takto sa človek postupne vžije do procesu cudzojazyčnej komunikácie a nadobúda určitú blízkosť k danému jazyku, okrem čisto mechanického chápania. Jedna vec je totiž niečo študovať a druhá je predmet svojho štúdia zakomponovať v praxi a v svojom každodennom živote.

Vďaka štúdiu som okrem jazykových schopností nadobudol aj určité porozumenie rôznorodosti kultúr a osobitostí kultúrneho dialógu, čo predstavuje veľkú časť môjho zamestnania. Spojitostí je viac a možno ich nájsť rôzne. Tak napríklad Múzeum Červený Kameň sa pýši bohatou zbierkou historického nábytku a v nej nájdeme aj nábytok z cárskeho Ruska, konkrétne ide o dve miestnosti v expozícii zariadené ruským empírovým nábytkom z Petrohradu, teda z obdobia, kedy žil a pôsobil A. S. Puškin. Znalosť pozadia ruskej histórie a kultúry mi dopomáha v komunikácii s ruskými návštevníkmi, ponúka viacrozmerný prehľad v danej tematike a neraz ma doviedla k zaujímavým konverzáciám s rusky hovoriacim obecenstvom.


Zdroj: Juraj Jakubec 


Online stretnutie: Katedra rusistiky FF – Belgorodská štátna národná výskumná univerzita


V pondelok 22. marca 2021 sa na platforme Zoom uskutočnilo stretnutie členov a študentov Katedry rusistiky FF UCM so zástupcami Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity (Belgorod, Ruská federácia). Počas stretnutia boli študenti katedry formou prezentácie a následnej besedy informovaní o možnostiach štúdia na univerzite v Belgorode v rámci programu „dva diplomy“ a študentských stáží. Študenti tak získali dôležité informácie o predmetoch, ubytovaní či spôsobe podávania nevyhnutných dokumentov pre absolvovanie štúdia. Na stretnutí, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére, sa načrtli ďalšie možnosti pokračovania už päťročnej spolupráce medzi Katedrou rusistiky FF a Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou.


Zdroj: Igor Cintula 


Prezentácia nového prekladu knihy Michaila Bulgakova „Majster a Margaréta“


V bratislavskom kníhkupectve Martinus sa v stredu 11. septembra konala prezentácia knihy Majster a Margaréta od známeho ruského spisovateľa Michaila Bulgakova. Súčasťou prezentácie novej knihy bola aj beseda s prekladateľom Jánom Štrasserom a hercom Lukášom Latinákom, ktorý čítal niektoré úryvky z knihy prítomným poslucháčom.

Román Majster a Margaréta v slovenskom preklade prvý raz vyšiel v roku 1968, no toto vydanie vychádzalo z jedinej vtedajšej dostupnej verzie textu, ktorý v ZSSR cenzurovali. Ako povedal Ján Štrasser, už ako študent si robil poznámky z prvého prekladu tohto významného diela ruskej literatúry 20. storočia, no či sa mu podarilo dielo lepšie uchopiť a preložiť, necháva na posúdenie čitateľa. Počas besedy sa s poslucháčmi podelil aj o svoje prekladateľské skúsenosti, napríklad o to, že knihu pred prekladaním vždy najskôr prečíta a tá musí „baviť“, čo sa potom, podľa jeho slov, odzrkadľuje aj na kvalitnom preklade.

Herec Lukáš Latinák sa okrem samotného čítania niektorých úryvkov z knihy podelil aj o svoje zážitky z ciest po Rusku, počas ktorých navštívil práve miesta opisované v knihe ako napríklad byt č. 50.

Michail Bulgakov je na Slovensku veľmi populárny aj dnes, čo potvrdila aj zaplnená sála v kníhkupectve Martinus. 


Zdroj: Igor Cintula


Letná škola ruského jazyka v Samare

            Samarská národná výskumná univerzita počas tohto leta (27.7. – 11.8.) zorganizovala letnú školu ruského jazyka pre zahraničných študentov, ktorí sa vo svojich rodných krajinách učia ruský jazyk. Letnej školy sa zúčastnili študenti z rôznych krajín, napríklad z Poľska, Brazílie, Thajska, Maďarska, Číny či Veľkej Británie. Svoju premiéru mali tento rok aj študenti zo slovenských univerzít, medzi ktorých som patril aj ja ako študent za Katedru rusistiky FF UCM v Trnave.

Počas dvoch týždňov letnej školy sme v rámci intenzívnej výučby buď získavali, alebo upevňovali svoje vedomosti z ruského jazyka a literatúry. Výučba zahrňovala semináre z interpretácie umeleckých textov, praktické hodiny písomného prejavu, hodiny venované gramatike ruského jazyka či originálne realizované prezentácie filmov. Veľmi zaujímavými boli spoločné debaty so študentami z iných krajín, počas ktorých sme si vymieňali rôzne informácie o štúdiu ruského jazyka v tej či inej krajine, prípadne poukazovali na prekážky, ktoré vznikajú pri osvojovaní ruštiny v určitom jazyku.

Na voľný čas bol zabezpečený bohatý sprievodný program, napríklad autobusová prehliadka Samary, exkurzia do bunkra J. V. Stalina a múzeum kozmonautiky. Taktiež sme navštívili Kazaň – hlavné mesto Tatarstanu, ktorý je jednou z republík v rámci Ruskej federácie.

Počas letnej školy sa opäť sa ukázalo, že napredovanie v cudzom jazyku je možné na každej úrovni jeho ovládania, preto som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť letnej školy na Samarskej univerzite v Rusku. Vo veľkej miere za túto možnosť vďačím práve našej Katedre rusistiky, ktorá nás o takejto možnosti informovala.

Zdroj: Igor Cintula 

Vzdelávací  seminár


Dňa 19. marca 2019 usporiadalo Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave vzdelávací seminár pod názvom „Тестовый контроль в практике преподавания русского языка как иностранного“, ktorý organizovala kancelária Rossotrudnichestvo na Slovensku spolu s Centrom pre jazykové testovanie Petrohradskej štátnej univerzity.

Program seminára bol určený slovenským rusistom – učiteľom a študentom ruského jazyka. Jeho cieľom bola diskusia o aktuálnych otázkach certifikačného testovania ruského jazyka ako cudzieho, a tiež o problematike výučby ruského jazyka ako cudzieho.

Za veľký prínos seminára považujem kvalitu a aktuálnosť sprostredkovaných informácií a možnosť výmeny názorov na výučbu ruského jazyka medzi účastníkmi. Ako poslucháč Katedry rusistiky FF UCM v aprobácii ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii zároveň oceňujem možnosť nahliadnuť do najnovších modelových schém definujúcich požiadavky, ktoré sú na študenta kladené vzhľadom na konkrétnu jazykovú úroveň, t.j. od najnižšej A1 až po najvyššiu C2.

Seminár sa uskutočnil pod vedením  Iriny Ilichevovej – odborníčky Centra jazykových testov na Petrohradskej štátnej univerzite, ktorá oboznámila prítomných s možnosťami spolupráce s ich univerzitou v oblasti vzdelávania, zahraničných vzťahov
a samotného certifikačného testovania.

Zdroj: Igor Cintula 

Stretnutie so spisovateľom, profesorom a literárnym vedcom
Vitalijom Borisovičom Remizovom


Dňa 10. októbra 2018 sa v Lipeckej oblastnej vedeckej knižnici uskutočnilo stretnutie so známym spisovateľom, profesorom a literárnym vedcom Vitalijom Borisovičom Remizovom. Stretnutie bolo určené pre všetkých záujemcov, ktorí sa zaujímajú o život a dielo L. N. Tolstého. Počas dvojhodinového rozhovoru s V. Borisovičom sa rozoberali rôzne etapy zo života аtvorby L.N. Tolstého, ale aj moderné postupy pri štúdiu Tolstojových diel. Prítomným poslucháčom V. Borisovič bližšie predstavil svoje dve nové knihy: Уход Толстого: как это было - kronika posledných mesiacov života spisovateľa, založená na denníkoch, listoch, dokumentoch; a Уроки Толстого и школа культуры – knihy o filozofii L.N. Tolstého a dôležitosti vzdelávania mladej generácie. V.B. Remizov sa s budúcimi učiteľmi podelil o tajomstvá pedagogických zručností: ako učiť dieťa žiť zmysluplne, alebo robiť nezávislé rozhodnutia.

Pre mňa ako študenta magisterského stupňa štúdia ruského jazyka a kultúry našej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bolo toto stretnutie o to vzácnejšie, že vo svojej bakalárskej práci som sa venoval L.N. Tolstému, konkrétne jeho povesti Kozáci. Po ukončení oficiálneho stretnutia nasledovala diskusia, v ktorej som mal možnosť osobne sa pozhovárať s V.B. Remizovom, ako špecialistom a ruským „tosltovedom“, o výsledkoch dosiahnutých a publikovaných v bakalárskej práci. Pán V.B. Remizov vyjadril súhlasné stanovisko s údajmi, prezentovaných v bakalárskej práci a bol potešený existenciou univerzity na Slovensku, vyučujúcej nie len ruský jazyk, ale aj ruskú literatúru a kultúru.

Ремизов Виталий Борисович – член Союза писателей РФ, кандидат филологических наук, профессор, заслуженный учитель РФ, «легенда русского толстоведения», автор книг «Роман Л. Н. Толстого "Воскресение"», «Уход Толстого. Как это было», «Уроки Толстого и школа культуры».


Zdroj: Bc. Igor Cintula


Moje dojmy zo študentskej stáže v Lipeckej štátnej technickej univerzite

Som veľmi vďačný, že vďaka katedre rusistiky UCM v Trnave a jej medzinárodným vzťahom som sa mohol už tretíkrát zúčastniť na študentskej stáži v ruskom meste Lipeck, tentoraz v zimnom semestri školského roka 2017/2018.

             Vďaka tejto možnosti som mal príležitosť zdokonaliť sa v ruskom jazyku po jazykovej stránke a aj nadobudnúť skúsenosti. Ruský jazyk som sa začínal učiť práve na našej univerzite, bez žiadnych skúseností a práve stáž mi pomohla v mnohých veciach, či už ide o rýchle rozšírenie slovnej zásoby, vieru v svoje schopnosti, odvahu vystupovať pred ľuďmi v inom ako v materinskom jazyku.

            Počas celej stáže ma čakali totožné predmety ako u mojich spolužiakov na UCM, preto som sa nikdy nebál, že zameškám príliš veľa a nezložím skúšky. Navyše možnosti študenta ruského jazyka v Rusku sú oveľa bohatšie ako na Slovensku. Dajú sa navštíviť rôzne divadelné predstavenia, múzeá, prednášky v knižniciach, dokonca sa zapojiť do rôznych konferencií a diskusií. Práve takéto možnosti by som odporúčal využívať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnia študentskej stáži v Rusku. Okrem toho, že sa samozrejme tieto podujatia vedú v ruštine, máte možnosť zoznámiť sa s rôznymi odborníkmi. Ja som sa takto zoznámil s profesorom pedagogickej univerzity v Lipecku, ktorý mi minulý rok odporučil rôzne vynikajúce materiály k bakalárskej práci.

            Novinkou pre niektorých bude možno informácia, že v Rusku prebieha na vysokých školách vyučovanie aj v sobotu. Ja som tak tento rok navštevoval hodiny prekladateľstva.

            Kladne by som hodnotil všetky predmety, ktoré som počas stáže absolvoval. Môžem podotknúť, že vyučujúci dávali povinne čítať rôzne literárne diela (a nie len tie). Toto som ja však privítal, možno by som sa k nim v ruštine na Slovensku nedostal. Takýmto spôsobom som sa obohatil o diela literatúry (Kapitánova dcéra), staršej ruskej literatúry (Slovo o pluku Igorovom) a niektoré historické texty (reformy Petra I.).

            Počas stáže som býval ako aj ostatní zahraniční študenti na internáte. Internát tvoria v podstate dvojizbové byty, okrem kuchyne a sprchy bol k dispozícii aj internet, na jednom z poschodí bezplatná posilňovňa a neďaleko od internátu plaváreň a jedáleň, kde sa dá každý deň vybrať rôzny obed, nakoľko je vždy viac ponúk.

            Okrem školských aktivít je tu možnosť zažiť krásnu ruskú zimu, kedy sa cítite ako v rozprávke a možnosť navštíviť divadelné predstavenie v originálnom jazyku – ja som navštívil predstavenie Čajka od svetoznámeho spisovateľa A.P. Čechova a vrelo ho odporúčam všetkým milovníkom divadla. V meste sa dá v cestovnej kancelárii vybrať z množstva ponúk rôznych poznávacích zájazdov, to už všetko záleží len od Vás a Vašich finančných možností.

Príležitosti, ktoré nám poskytuje naša katedra, konkrétne učiť sa aj mimo Slovenska, by sme si mali vážiť a využívať, pretože takéto možnosti nie sú samozrejmosťou. Prínosov študentskej stáže je veľa, od jazykových, kultúrnych, rôznych osobných a tak ďalej. Študentská stáž určite nie je krokom späť. Preto by som chcel odporučiť všetkým študentom využívať možnosti, ktoré nám UCM a naša katedra ponúka, byť aktívnymi a zapájať sa do študentského života, pretože študentský život je nádherný, a ako všetko krásne, netrvá večne.


Zdroj: Igor Cintula


Jazyková stáž v Lipecku

V zimnom semestri roku 2015 som mal možnosť zúčastniť sa svojej prvej zahraničnej stáže v Rusku, konkrétne na technickej univerzite v meste Lipeck. Práve som nastúpil do tretieho ročníka a vedel som, že to nebudem mať jednoduché, keďže ma čakalo písanie bakalárskej práce a štátne skúšky. Ja som sa však tešil. Spolu so mnou išli ešte štyria druháci z našej katedry, s ktorými som bol ubytovaný v spoločnej bunke. Na jednej strane som to bral ako nevýhodu, keďže som bol neustále v blízkosti iných Slovákov, a teda som logicky používal slovenčinu. Na druhej strane je však veľmi príjemné neustále cítiť pocit blízkosti domova, ktorý sa Vám ponúka, keď počujete rodný jazyk v cudzine. Univerzita sa mi vtedy zdala obrovská. Prvé dni som v jej chodbách naozaj blúdil a iba som nasledoval ostatných. Zrýchleným krokom nám cesta na katedru trvala zhruba 10 minút v rámci jednej budovy. Vyučovanie a študijný plán ako taký boli veľmi priaznivo nastavené voči nám a našim potrebám. Prejavilo sa to najmä v tom, že sme všetci mohli navštevovať tie predmety, ktoré sa v ten istý moment vyučovali aj v Trnave, a teda sme nič nevymeškávali.

Na katedre cudzích jazykov sme sa spoznali aj s tamojšími študentmi, ktorí boli veľmi milí a ochotní pomôcť, poradiť alebo sa iba tak porozprávať. Takisto sme na internáte spoznali veľa milých a úžasných ľudí, s ktorými sme trávili voľný čas. Ja osobne som veľmi často chodil na hokejové zápasy a do kina. Čas strávený v Lipecku mi ubiehal naozaj veľmi rýchlo a ja som si ani neuvedomoval, že už je december a čoskoro odídem domov. Úprimne, v Lipecku som sa cítil naozaj úžasne a domov sa mi vracať nechcelo. Stále som si hovoril, že ak nastane ešte možnosť vrátiť sa, určite ju využijem. O rok na to sa tak aj stalo. Opäť som sa vrátil (tentokrát s trochu obmenenou skupinou) na tie isté miesta, znova som sa stretol so starými známymi a zase raz som si užíval ten pocit, že som v Rusku.

Jazyková stáž v Lipecku bola naozaj úžasná a ja mám na ňu len tie najlepšie spomienky. Výrazne som sa zlepšil v používaní jazyka, zistil som čo to o živote v inej krajine a spoznal som množstvo úžasných nových ľudí. Každému, kto by nad touto stážou uvažoval, ju môžem len vrelo odporučiť.


Zdroj: Adam Kukuča 
Študent Katedry rusistiky v súťaži Грамотей

Študent Katedry rusistiky FF UCM Igor Cintula sa v máji 2017 zúčastnil Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku pre cudzincov Грамотей, ktorej sa stal aj víťazom v úrovni B1.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.


Zdroj: Andrea Spišiaková
Rozhovor študenta Katedry rusistiky v rádiu RTVS

Študent Katedry rusistiky FF UCM Igor Cintula sa zúčastnil reportáže v rádiu RTVS - Radio Slovakia International, kde porozprával nielen o štúdiu ruského jazyka, no aj o svojich dojmoch z absolvovanej stáži v Lipecku.

Vypočuť si rozhovor môžete tu: reportáž (14:20 - 20:35).
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1483/626558


Zdroj: Andrea Spišiaková


Študentská stáž – Moskva

V prvom rade by som sa chcela poďakovať našej katedre, ktorá mi poskytla možnosť získať nové skúsenosti v oblasti ruského jazyka aj za hranicami. Ruský jazyk som sa učila už od základnej školy, no takúto možnosť som získala až na našej univerzite. V zimnom semestri v roku 2017 prostredníctvom programu SAIA som sa zúčastnila jazykovej stáže v Moskve na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina. Tento rok som nastúpila do druhého ročníka a mojím hlavným cieľom, prečo som sa pre stáž rozhodla, bolo zdokonaliť sa v ruskom jazyku, prekonať strach z rozprávania a spoznať Rusko a jeho kultúru na vlastnej koži.

Čo sa týka inštitútu, boli tu skvelí učitelia, ktorí sa snažili za krátky čas vydať zo seba maximum, aj keď dva mesiace je veľmi krátke obdobie nato, aby človek prijal všetky informácie. Hodiny prebiehali v budove, v ktorej sme boli aj ubytovaní, takže do školy bolo možné chodiť doslova v papučkách. Rozvrh bol automaticky priradený, preto nebolo možné vyberať si predmety tak, ako je to možné podľa rozvrhu na našej univerzite na Slovensku. Po príchode zo stáže bolo nutné absolvovať skúšky i u nás doma. Nebolo to ľahké, ale dalo sa to zvládnuť.

Počas pobytu v Moskve som sa snažila zo všetkých smerov vyťažiť maximum, aj čo sa týka výučby, aj spoznávania Moskvy. Podarilo sa mi navštíviť rôzne krásne miesta ako napríklad Коло́менское, Центра́льный парк культу́ры и óтдыха и́мени Макси́ма Гóрького, ВДНХ, Останкинская телебашня, Московский международный деловой центр «Москва-Сити», Красная площадь, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Хра́м Христа́ Спаси́теля, Изма́йлово, ЦарицыноМосквариум, театр, Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, pamätník Покорителям космоса.

Počas stáže v Moskve som sa tiež vďaka informáciám, ktoré mi boli poskytnuté ešte na Slovensku zo strany našej Katedry rusistiky UCM v Trnave, prihlásila na medzinárodný festival mládeže a študentov, ktorý sa konal v Soči. Tam som cestovala už z Moskvy. Festivalu sa zúčastnili študenti z celého sveta. Konali sa tam rôzne vedomostné a športové súťaže, každý deň bolo pripravené niečo iné. Vystupovali tam rôzne známe ruské celebrity a zlatým klincom programu bol prejav pána prezidenta Vladimíra Putina. Okrem festivalu sme navštívili aj centrum mesta, videli sme čierne more, známu horu, ktorá nesie názov Ро́за Ху́тор a tiež aj takzvaný ,‚Soči Park‘‘. Počas stáže som navštívila aj mesto Petrohrad. Strávila som tam štyri dni. Uvidela som Зимний дворец, otváranie mostov, Эрмитаж, múzeum voskových figurín, Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́, Медный всадник atď.

Čas v Rusku plynul veľmi rýchlo a ani som sa nenazdala, a už bol december. Stáž naplnila všetky moje očakávania. Každému odporúčam počas štúdia na našej univerzite aspoň raz absolvovať takúto stáž, okrem miest ktoré sa mi podarilo navštíviť som sa v ruskom jazyku výrazne zlepšila.


Zdroj: Silvia Coganová


19. svetový festival mládeže a študentov

Dňa 14. – 22. októbra 2017 sa v ruskom Soči konal 19. svetový festival mládeže a študentov, ktorého súčasťou sme boli aj my – študenti katedry rustistiky: Monika Prekopová, Adam Kukuča, Silvia Coganová, Nina Dudová (o iných neviem J).

Prvý deň festivalu bol zahájený slávnostným sprievodom mládeže a študentov v Moskve, avšak hlavné podujatia sa konali na mieste zimných olympijských hier z roku 2014 – v Olympijskom parku v Soči. Zaujímavosťou je, že prvý takýto festival sa konal v roku 1947 v Prahe.

Prihlásiť sa na festival mohol ktokoľvek od 18. – 35. rokov, a to buď ako účastník alebo ako dobrovoľník. Festivalu sa zúčastnilo 25 tisíc účastníkov a 5 tisíc dobrovoľníkov zo 185 krajín sveta. Zúčastnení sa mohli prihlásiť aj do tzv. regionálneho programu a navštíviť niekoľko miest Ruska. Na jednom miestne sa zhromaždili mladí ľudia z rôznych oblastí: zástupcovia mládežníckych organizácií, novinári, umelci, športovci, mladí inžinieri, lídri mládežníckych politických strán, učitelia, ako aj cudzinci, ktorí študujú ruský jazyk a zaujímajú sa o ruskú kultúru. Hlavnými témami festivalu boli kultúra a globalizácia, globálna ekonomika, rozvoj spoločenských inštitúcii, politika a medzinárodná bezpečnosť. Cieľom podujatia bolo zvýšiť záujem o Rusko a ukázať jeho najlepšie stránky.

Organizátori festivalu všetkým účastníkom zabezpečili bezplatné ubytovanie v pohodlných a plne zariadených hoteloch v olympijskej dedine, stravu (raňajky, obedy, večere), ako aj bezplatný vstup do Ruskej federácie (humanitárne víza). Každý účastník taktiež dostal oblečenie vo farbách festivalu, rôzne pozornosti, vstupenku do zábavného parku, nový mobilný telefón a ruskú SIM kartu s neobmedzeným internetom na komunikáciu ako aj domov, tak aj medzi sebou. Dopravu do/z Olympijského parku zabezpečovali bezplatné autobusy, ktoré jazdili takmer nonstop. Pri akomkoľvek probléme Vám poradili milí a energickí dobrovoľníci, ktorých ste stretli na každom rohu.

Ako účastníci festivalu sme sa o svoj program starali sami. Zúčastnili sme sa rôznych diskusií, prednášok, koncertov, workshopov, kultúrnych a športových programov, ako aj filmových večerov. Taktiež sme navštívili rozprávkový zábavný park Soči, ktorý sa nachádza priamo v Olympijskom parku, navštívili sme lyžiarske stredisko zimných olympijských hier 2014 – Roza Chutor a vyviezli sa lanovkami na jeden z vrcholov Kaukazu – Roza Pik (2 320 m n. m.), či len tak sa poprechádzali po brehu Čierneho mora v centre Soči.

Festival navštívil aj samotný prezident Ruskej federácie V. V. Putin, ktorý svojim príhovorom otvoril podujatie, zúčastnil sa mnohých diskusií a v posledný deň festivalu na hlavnom pódiu poďakoval všetkým zúčastneným. Okrem prezidenta RF bolo asi najväčším prekvapením koncert americkej skupiny One Republic, ktorá hrala pri oficiálnom otvorení festivalu. Podujatia sa zúčastnilo mnoho známych hviezd z ruského prostredia, medzi nimi aj Polina Gagarina. V hlavnom centre prednášalo mnoho vplyvných ľudí, od politikov (napr. aj minister zahraničných vecí RF S. V. Lavrov), spisovateľov, vedcov, až po svetovo známeho motivátora Nicka Vujicica. Zábery z festivalu mohli domáci sledovať na ruských televíznych staniciach.

Festival hodnotím pozitívne hlavne z toho dôvodu, že zblížil obrovské množstvo mladých ľudí, účastníci si vybudovali nové priateľstvá, navštívili nové miesta, získali veľké množstvo kontaktov, informácii a v neposlednom rade skúseností. Avšak ako negatívum dávam do pozornosti tú skutočnosť, že o festivale neinformovali žiadne slovenské médiá a vedelo o ňom veľmi málo ľudí. Taktiež sme za našu krajinu nemali žiadneho slovenského atašé, ktorý by sa o nás staral a pomáhal nám tak, ako to bolo v prípade iných krajín (festivalu sa zúčastnilo 27 Slovákov). Napriek všetkému bolo toto obrovské podujatie veľkým zážitkom pre nás všetkých a odniesli sme si okrem darčekov aj pekné spomienky a nové priateľstvá.


Лозунг ВФМС 2017 года: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!»


Zaujímavé odkazy:

Oficiálna stránka: http://russia2017.com/

Oficiálne video: https://www.youtube.com/watch?v=JyVRlUOPuJs

Hymna festivalu: https://www.youtube.com/watch?v=NoDgcIjOMmY

Otvárací ceremoniál: https://www.youtube.com/watch?v=0rQE-y0r4yw

V. Putin na otváracom ceremoniáli: https://www.youtube.com/watch?v=pzkLe-hOvgU

V. Putin – diskusia 1: https://www.youtube.com/watch?v=kbrpuA3r2gE

V. Putin – diskusia 2: https://www.youtube.com/watch?v=XdRrLmHTApg

Nick Vujicic na festivale: https://www.youtube.com/watch?v=zkbMo4qUU0k

V. Putin – rozlúčka s účastníkmi: https://www.youtube.com/watch?v=93bXliWNF4M

Zatvárací ceremoniál: https://www.youtube.com/watch?v=tXUhUgRe85I


Zdroj: Monika Prekopová
Vystúpenie v rannej relácii Budiľnik – Lipeck

Ranná šou Budiľnik (rus. шоу Будильник) je populárne ranné spravodajstvo v meste Lipeck. Každé ráno o 7:00 víta svojich divákov s želaním dobrého rána a úspešného dňa. Aby to bolo zaujímavejšie, každý týždeň je súčasťou programu predstavenie nejakej krajiny vo svete, jej tradícií, prírody a kultúry. Jeden týždeň sa hovorilo aj o Slovensku, práve vtedy som sa spolu s Adamom Kukučom stal hosťom ich rannej šou. Ocitli sme sa tam celkom náhodou, keď mi napísali práve z tejto šou s tým, že dostali na mňa kontakt od jednej zo študentiek Lipeckej Štátnej Technickej Univerzity. Po krátkej komunikácii cez ruskú sociálnu sieť VKontakte (rus. ВКонтакте) sme sa dohodli na krátkom vystúpení, dostali sme predbežný zoznam otázok a už sme iba čakali na stredu 7.12., kedy sa naše vystúpenie malo uskutočniť.

V stredu sme vstávali už ráno o 6:00. Rozhodli sme sa, že im ako prekvapenie urobíme tradičné slovenské zemiakové placky. Ako dvaja chalani sme túto úlohu zobrali zodpovedne a musím povedať, že sa nám mimoriadne podarili, čo nakoniec potvrdil aj štáb vrátane moderátorov, ktorí si na nich veľmi pochutili. Do štúdia sme prišli okolo pol ôsmej a po úvodnom uvítaní sa na nič nečakalo a išlo sa rovno do štúdia. Ani sme sa neohriali a už sme sa rozprávali na tému Slovensko.Na začiatku rozhovoru sme povedali ako sme sa vlastne do Lipecka dostali, odkiaľ sme a čo tu robíme. Nezabudli sme spomenúť našu Univerzitu sv. Cyrila a Metoda a hlavné, miestami zábavné rozdiely medzi ruským a slovenským jazykom. Ako príklad by som uviedol slovo voňať a páchnuť. Zatiaľ čo u nás na Slovensku, keď niečo vonia, tak je príjemne k tomu podísť a ešte lepšie si privoňať, a to čo páchne radšej obídeme, tak v Rusku je to presne opačne, to čo páchne je príjemné a to čo vonia je niečo pri čom radšej Rusi nedýchajú.

„Strč prst skrz krk“... táto riekanka sa stala predmetom nášho rozhovoru v druhej časti vystúpenia. Pozreli sme si video štábu ako ju hovoria a potom aj priamo s moderátormi v štúdiu sme ju niekoľkokrát zopakovali. Ide o to, že tak ako v každom jazyku, táto riekanka je v tom našom ťažká a nie jeden Slovák ju občas má problém rýchlo a správne povedať. V ruskom jazyku je takúto postupnosť spoluhlások rýchlo za sebou veľmi ťažké povedať, takže vznikali humorné situácie, kedy sa z riekanky „strč prst skrz krk“ stala v ruskej verzii nová riekanka „skrz krz stz skzr“.

V závere nášho asi 10 minútového vystúpenia sme predstavili našu štátnu vlajku a v krátkosti sme o nej porozprávali. V odpovediach sme sa s Adamom striedali a obaja sme povedali niečo iné, aby sme sa neopakovali a naopak, za ten krátky čas povedali čo najviac o našej rodnej krajine. Na konci sme sa spoločne odfotili a ešte chvíľku porozprávali so štábom. Musím povedať, napriek tomu, že každý deň musia vstávať skoro ráno do práce, sú to veľmi príjemní a hlavne pozitívne naladení ľudia, ktorí pozitívne naladili aj nás. V štúdiu sme neostali dlho a o deviatej sme už boli na internáte a o pol hodiny neskôr sme už počúvali učiteľa na prednáške.


Zdroj: Igor CintulaŠtudentská stáž - Lipeck 2016/17

Zimný semester školského roka 2016/17 sa pre mňa a mojich dvoch kolegov-študentov z katedry rusistiky UCM, začínal v ruskom meste Lipeck, na Lipeckej Štátnej Technickej Univerzite. Pred samotným príchodom bolo najskôr potrebné všetko vybaviť, čo sa týka leteniek, študijného plánu, víz do Ruskej federácie, žiadosti o štipendium alebo o prijatie nás študentov v Rusku a uvoľnenie na stáž z našej univerzity. Vybavovačiek nebolo málo, ale ako sa hovorí, keď sa chce, tak sa dá všetko, stačí byť aktívny a mať jasný cieľ. Keď som mal vybavené všetky potrebné povolenia a dokumenty, začalo sa balenie a príprava na odlet. Ja som mal tento zimný semester už po druhýkrát možnosť ísť učiť sa ruský jazyk priamo do Ruska, čo je pre mňa ako študenta ruského jazyka výborná možnosť ako sa zdokonaliť. Za to, že som mohol vycestovať patrí aj veľká vďaka práve našej katedre, ktorá ponúka možnosť našim študentom obohatiť sa o takúto skúsenosť. Ja som sa na nové skúsenosti veľmi tešil a ako sa neskôr ukázalo, oprávnene.

Rusko, krajina neuveriteľných možností, chladnej zimy a milých ľudí. Takéto dojmy boli po prvých dňoch študijného pobytu. Ihneď po prílete sa začalo naše štúdium. Aby som neklamal, musím povedať, že množstvo nám zadávaných „domácich úloh“ bolo trošku vyššie ako u nás na UCM, ale čo si spomínam, ani raz sme sa nesťažovali, veď preto sme tam boli, aby sme sa vzdelávali a dostali do seba maximum možných poznatkov. Je bežné, že študent na univerzitu prichádza ráno, odchádza večer a do polnoci sa ešte učí. Je to však niečo, na čo si po pár dňoch bez problémov zvyknete a dostanete sa do tempa. Spomínam si, ako sme sa radovali, že na hodinu prekladateľstva, ktorá bola na druhý deň, máme každý preložiť „iba“ 10 strán textu alebo ako máme za tri dni prečítať a vedieť analyzovať Kapitánovu dcéru (samozrejme v ruskom jazyku). Takýmto naozaj poriadnym tempom prebiehala výučba počas celého semestra. Nové vedomosti, skúsenosti z používania jazyka každý deň, to sú veľké výhody štúdia zo zahraničia. Jazyková prax sa však nezískava iba v škole na prednáškach, ale aj mimo školy alebo na rôznych exkurziách. Ako zahraničný študenti sme mali to šťastie, že nás pozvali spolu zo študentmi z univerzity na trojdňový výlet po Zlatom kruhu Ruska.

Nádherné chrámy, krásne mestá a neustále noví priatelia, s ktorými som sa rozprával každý deň, tiež vo veľkej miere pomohli k rozšíreniu slovnej zásoby a jej používaniu v praxi. Študentská stáž je samozrejme o učení a vzdelávaní sa, ale možností oddychu a osvieženia sa je tiež veľmi veľa. Priamo v areáli univerzity sa nachádza plaváreň, dve posilňovne, divadelná sála, dve jedálne a niekoľko bufetov. Napríklad, ak chcete navštevovať plaváreň, stačí prísť na príslušné miesto, preukázať sa, že študujete na univerzite a dostanete permanentku na neobmedzený vstup na plaváreň, na ktorej sa okrem iného organizujú aj oblastné súťaže v plávaní. Po mesiaci som si zvykol na nové prostredie, náročnosť učenia a aj čo sa týkalo jazyka, už som na sebe pozoroval posun vpred, preto môžem za seba povedať, že stáž v krajine ktorej jazyk sa učíte, prakticky nemá žiadne mínusy, môžete iba získať. No a ako bonus, ktorý u nás nie je, bol krásny pohľad na zasnežené pláne Ruska, niektoré dni bola teplota -18°C a krajina bola naozaj ako z rozprávky.


Zdroj: Igor CintulaMilí Erasmus kolegovia,

týmto príspevkom by som Vás rada oboznámila s informáciami a mojimi skúsenosťami z programu Erasmus +.

Presne v  zimnom semestri akademického roka 2016/2017 som sa rozhodla využiť šancu študovať v zahraničí cez tento program,  a to priamo v Lotyšsku, v meste Daugavpils. Prečo práve Lotyšsko? Úprimne, moje rozhodnutie študovať polroka v zahraničí  bolo prioritne spojené s veľkou záľubou v cestovaní, spoznávaní kultúr a v štúdiu jazykov.  A práve Lotyšsko bola dovtedy mnou neobjavená krajina.  A tak som splnila všetky formality, ktorých sa nemusíte obávať,  zbalila som si plný kufor toho najteplejšieho oblečenia, ktoré som našla doma a popritom som stále očakávala mierny  stres,  že sa na pol roka rútim do krajiny, ktorú vôbec nepoznám. Ten však neprichádzal a prišiel deň, kedy som spokojne nastúpila do autobusu smer Lotyšsko.  Prvá užitočná informácia – Ak neviete nájsť nízkonákladovú letenku do Rigy, skúste autobus z Prahy priamo do Daugavpils, za ktorý zaplatíte max. 60 eur. Áno, síce cesta trvá okolo 23 hodín, ale aj počas cesty zažijete veľa zábavy a neopísateľných zážitkov. Po tejto náročnej dlhej ceste Vás bude na stanici čakať Vaša vysmiata a úžasná mentorka, ktorá Vám bude pomáhať a starať sa o Vás počas celého pobytu. Pomôže Vám so všetkým, nielen čo sa týka Vášho štúdia.

Každý Erasmus študent je väčšinou ubytovaný na internáte na ulici Sporta iela. Na prvý pohľad táto celkom stará budova nevyzerá príliš pekne, ale izby sú podstatne lepšie.  Počas môjho pobytu sa správcovia snažili izby obnovovať, takže sme všetci dostali nové stoly a nábytok. 

Prišiel 5. september – začiatok zimného semestra.  Po celý deň som mala príjemné stretnutia s mojimi profesormi a taktiež s Lotyšskou koordinátorkou môjho programu. Univerzita Vás privíta príjemnou večerou pre Erasmus študentov v jednom z hotelov v Daugavpilse, ktorý ma krásny výhľad na celé mesto.  Po celý môj pobyt  boli všetci profesori  milí a snažili sa nám pomôcť ako len vedeli. Niektorí študenti si myslia, že Erasmus je jedna veľká dovolenka. V Daugavpilse pristupujú ku Erasmus študentom ako ku miestnym, bez žiadnych úľav, pretože každý profesor chce, aby si študent odniesol zo svojho pobytu čo najviac  vedomostí a skúseností. Samozrejme, ak niečo nezvládate, viete sa s nimi dohodnúť. A práve za tento prístup som bola najvďačnejšia. Okrem toho som bola vďačná aj za to, že som musela každý týždeň čítať množstvo kníh, ktoré sme rozoberali na nasledujúcej prednáške a aj za to, že mi univerzita poskytla príležitosť navštevovať okrem lekcií ruského jazyka, aj lekcie anglického, nemeckého a lotyšského jazyka. Rozprávať každý deň 4 jazykmi bolo k nezaplateniu. Univerzita je veľmi kvalitná a oplatí sa využiť svoj čas a zvoliť si zaujímavé prednášky. Po prednáškach  som mohla využívať univerzitnú študovňu a knižnicu, kde sa veľmi oplatí chodiť študovať alebo si ísť napríklad zaplávať alebo zacvičiť do univerzitnej posilňovne.  

            Popri štúdiu máte stále čas na zábavu, spoznávanie kultúry, ľudí a cestovanie po Lotyšsku a okolitých štátoch. Vďaka tomuto programu som stretla veľa skvelých ľudí, s ktorými som doteraz v kontakte a organizujeme rôzne spoločné  výlety po Európe, aby sme sa mohli zase raz vidieť a stráviť istý čas spolu. Miestni ľudia sú mierne nedôverčiví k cudzincom, ale je to len otázka času, kým si na Vás zvyknú a stanú sa z Vás priatelia. A keďže cestovanie je môj život, snažila som sa skoro každý víkend cestovať po rôznych mestách v Lotyšsku a v okolitých krajinách. Navštívila som napríklad hlavné mesto Lotyšška Rigu, ktoré je vzdialené od Daugavpilsu max. 3 hodiny. Okrem toho som navštívila mesto Liepaja, ktoré sa oplatí vidieť, nádherné hlavné mesto Litvy Vilnius, hlavné mesto Estónska Tallin, hlavné mesto Švédska Štokholm a veľa iných krásnych miest. Cestovanie po okolitých krajinách ma vyšlo veľmi lacno a všetky lístky som si kupovala opäť cez spoločnosť ECOLINES.  A taktiež sa univerzita veľmi snažila, aby sme niečo z ich kultúry a miest spoznali a videli a usporiadala nám niekoľkodňový výlet do Rigy a okolia a výlet po regióne Latgale so súkromným sprievodcom.

            V univerzite sa konali rôzne bály, Open semester party v klube, alebo rôzne zaujímavé koncerty. Keďže som tam bola cez zimný semester, tak ma neobišlo chladné počasie a neuveriteľné množstvo snehu, ktorý začal padať už v októbri.

Tento Erasmus program hodnotím ako neopísateľný zážitok a pobyt, ktorý by mal skúsiť aspoň raz každý študent. Odniesla som si veľa cenných a využiteľných skúseností, vedomostí, priateľov, zážitkov z cestovania a táto skúsenosť Vás naučí  veľkej samostatnosti a vedieť si poradiť v každej situácii v každom kúte sveta. Každému študentovi odporúčam využiť šancu ísť študovať cez Erasmus program a ak si neveríte a bojíte sa, neváhajte a určite to skúste. Každý študent začína svoj pobyt s pocitom, že nevie ako to zvládne. 


Zdroj: Sylvia Krajčírová 
Moja prvá skúsenosť so zahraničným pobytom

Bola som študentkou 1. ročníka a z každej strany som počula o možnostiach študentských pobytov vďaka programom SAIA, Erazmus alebo Erazmus +. Dlhšiu dobu som zvažovala, či sa chcem takéhoto pobytu zúčastniť. Neskôr som zistila, že naša univerzita ponúka aj inú možnosť, a tou je bilaterálna zmluva. Túto dohodu naša univerzita podpísala s Lipeckou technickou univerzitou. Nechcela som túto príležitosť prepásť. Ani som sa nenazdala a už som sedela v lietadle Bratislava – Moskva. Z Moskvy sme sa do Lipecka dostali vlakom. Cestovali sme celú noc. Skoro ráno, keď sme vystúpili, nás už na stanici čakalo auto, ktoré nás odviezlo na internát.

Po pár hodinách spánku sme sa išli zoznámiť so študentmi a s vedením katedry. Všetci boli veľmi milí, srdeční a plní očakávania. Hneď v prvý deň sme si našli kamarátov, ktorí nám pomohli vždy, keď sme potrebovali. Od prvého týždňa sme mali vytvorený individuálny rozvrh, keďže sme neboli všetci v rovnakom ročníku. Vedenie katedry bolo veľmi ústretové a učili nás v ich voľnom čase. Veľmi dôležité bolo pre mňa to, že sme si nemuseli vyberať z predmetov, ktoré by určila zahraničná univerzita, tak ako to zvyčajne býva cez iné študijné zahraničné programy, ale učili nás presne to, čo by sme preberali na prednáškach v Trnave.

Vymýšľali nám rôzne mimoškolské aktivity. Počas môjho pobytu som precestovala veľkú časť mesta, navštívila som Múzeum  20. storočia, krásne parky, Mestskú knižnicu a predstavenie ruských kozákov (КАЗАКИ РОССИИ).

            O Lipecku som zistila veľa zaujímavých informácií od histórie až po súčasnosť. Škola nám ponúkla aj zopár výletov, ktoré sme nechceli prepásť. Navštívili sme mestá ako Jelec, Vladimir, Suzdaľ alebo Preslav-Zalesskij. V meste Jelec ma upútala manufaktúra na výrobu čipiek.

Ostatné mestá sme navštívili na začiatku decembra. Tieto mestá sú súčasťou Zlatého kruhu. Nachádza sa v nich mnoho kláštorov, kostolov a múzeí. V meste Suzdaľ sme boli na degustácii medoviny, počas ktorej sme sa dozvedeli zaujímavé fakty o jej výrobe.

Som veľmi rada, že som sa odhodlala odísť na celý zimný semester do zahraničia. Nemôžem napísať nič negatívne, pretože ma to obohatilo nielen vo výučbe ruského jazyka, ale aj v oblasti histórie, kultúry a v neposlednom rade v mojom osobnom rozvoji. Je to vynikajúci spôsob ako získať nielen nové skúsenosti, ale aj zážitky a medzinárodné priateľstvá. Nikdy neviete, ako vám to môže zmeniť život v budúcnosti. Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave  ďakujem za túto príležitosť. Ak sa aj Vy zamýšľate nad možnosťou získať študijné skúsenosti v zahraničí,  dúfam, že môj článok Vás inšpiroval.


Zdroj: Lucia Leibnerová


Spolupráca študenta Katedry rusistiky s Rádiom Slovakia International


Študent Katedry rusistiky Igor Cintula je aktívnym prispievateľom do Rádia Slovakia International - RTVS. Tentokrát ponúka zaujímavú reportáž o tradícii veľkonočných sviatkov na Myjave. Reportáž si môžete vypočuť tu: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1483/651897 (začiatok rozhovoru - 15:09) 
Želáme príjemné počúvanie :) 

Zdroj: Andrea Grominová

Študent KRUS Igor Cintula vyhral druhú fotografickú súťaž Naše spoločné víťazstvo


V máji tohto roku organizovala Verejná komora Ruskej federácie (ďalej len VKRF, rus. Общественная Палата Российской Федерации) prostredníctvom Ruského veľvyslanectva na Slovensku už druhú fotografickú súťaž s názvom „Naše spoločné víťazstvo“ (Наша общая победа), do ktorej mohol poslať fotku každý občan Slovenskej republiky. Jedinou podmienkou súťaže bolo, aby na fotke bolo niečo slovenské, niečo ruské a aby sa to nieslo v duchu spomienky na pamiatku obetiam druhej svetovej vojny (v Rusku – Veľkej vlasteneckej vojny). O súťaži som sa dozvedel koncom mája prostredníctvom stránky Ruského veľvyslanectva na sociálnej sieti Facebook, a tak som najbližší víkend nasadol spolu s kamarátkou na vlak do nášho hlavného mesta a zamieril si to na Slavín, bratislavskému pamätníku sovietskych vojakov, padlých počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska. Keďže nie som fotograf, ani sa foteniu nevenujem, urobil som v ten upršaný deň iba zopár fotiek, a tú, ktorá sa mi páčila najviac, som poslal do súťaže. Neočakával som žiadny úspech, no na srdci ma hrial pocit z toho, že aj ja som mohol byť súčasťou tejto peknej akcie. O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď mi po skončení súťaže telefonoval z ruského veľvyslanectva ruský atašé na Slovensku so správou, že odborná porota vybrala moju fotku a vyhral som týždňový zájazd do Moskvy.

Od telefonátu uplynul mesiac a 12.7. som už sedel v lietadle spoločnosti Víťazstvo (rus. Победа) do hlavného mesta Ruskej Federácie, do Moskvy. Spolu so mnou leteli ďalší traja víťazi tejto súťaže. Treba podotknúť, že Ruské veľvyslanectvo na Slovensku ku všetkému pristupovalo veľmi profesionálne (pri vybavovaní víz telefonovali, či bolo všetko v poriadku, či neboli problémy s letenkami, či vyhovuje dátum zájazdu atď.) a nakoniec nám popriali šťastnú cestu a príjemné zážitky.

Na letisku v Moskve nás už čakal sprievodca z VKRF, pán Valerij Nikolajev, ktorý bol s nami celý týždeň od rána do noci. vítal nás na letisku a keď sme odchádzali, na letisku sa s nami lúčil. Je to sympatický pán, ktorý sa vždy usmieva a na naše otázky, ktoré sme mu kládli prakticky nepretržite, s potešením dával vyčerpávajúce odpovede.

Ubytovali nás v hoteli Izmailovo Alpha, čo je štvorhviezdičkový hotel hneď vedľa Izmailovského kremľa, kde sa nachádza jeden z najlepších trhov v Moskve, na ktorých je možné s obchodníkmi zjednávať ceny za rôzne suveníry. Na začiatku nášho pobytu nás čakala oficiálna audiencia v budove sídla Verejnej komory Ruskej federácie, ktorá bola usporiadateľom súťaže. Debatovali sme o rôznych témach súčasného diania vo svete, zhodli sme sa na tom, že je dôležité nezabúdať na historické udalosti, a hľadali sme mosty spolupráce medzi našimi krajinami a národmi.

Po oficiálnom privítaní nás už čakala Moskva v svojej plnej kráse. Medzi najkrajšie miesta, ktoré sme navštívili, patrí Chrám Krista Spasiteľa (rus. Храм Христа Спасителя), čo je najväčší pravoslávny chrám na svete, nachádzajúci sa na brehu rieky Moskva. Ďalšou zastávkou bola Štátna Tretiakovská galéria (rus. Государственная Третьяковская галерея), teda umelecké múzeum, založené v roku 1856 ruským zberateľom umenia Pavlom Michajlovičom Tretiakovom. Táto galéria sa radí k najznámejším svetovým obrazárňam a vlastní jednu z najväčších zbierok ruského výtvarného umenia. V nej sme strávili približne 5 hodín, pretože vidieť na vlastné oči diela ako Ráno v borovicovom lese (autor Ivan Ivanovič Šiškin) alebo Traja bohatieri (autor Viktor Michajlovič Vasnecov) bolo neuveriteľné. Sú to diela, ktoré poznáte, počujete o nich niekoľkokrát, no keď ich vidíte naživo, ste v nemom úžase a iba obdivujete.

Medzi naše ďalšie zastávky v Moskve patrilo Červené námestie, MoscowCity (rus. Москва-Сити, skr. MMDC; doslova Moskovské medzinárodné obchodné centrum), Kremeľ, Archanjelský chrám (rus. Архангельский собор), ktorý je jedným z troch chrámov na Chrámovom námestí a patrí k architektonicky najmladším pravoslávnym chrámom v moskovskom Kremli. Keďže celý týždeň bolo exotických 35°C, plavba loďou po rieke Moskva bola veľmi príjemná a s krásnym výhľadom na mesto sme si na nej výborne oddýchli. Prechádzka po VDNCH (skanzen socialistickej architektúry, rus. ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства), návšteva Múzea kozmonautiky (rus. Музей космонавтики) s raketoplánmi a modulmi v mierke 1:1, všetko pod zemou, oceanária Moskvarium (rus. Москвариум) s kosatkami sme boli každý deň nasýtení neskutočnými a nádhernými zážitkami, po ktorých sa nám ani nedalo zaspať. Toto bola moja tretia návšteva Moskvy, takže som si zvykol na to, že elektráreň v meste vyzerá ako budova zo sci-fi filmu, vlaková stanica ako zámok z rozprávky a že nájdenie ohorku cigarety na zemi je ako „výhra“ v stávkovej kancelárii. Pre mojich troch spolucestujúcich, ktorí navštívili Moskvu po prvý raz, to bolo niečo neuveriteľné a niečo, s čím absolútne nerátali. Ako oni sami povedali, z televízie videli vždy niečo iné. Preto by som chcel odporučiť každému, kto by chcel vidieť krásny súlad medzi historickými pamiatkami a modernou architektúrou, zistiť ako to v tejto obrovskej krajine naozaj vyzerá, a nie, ako to vidia cez monitory a televíziu, aby neváhali, navštívili Moskvu a na vlastné oči uvideli a pocítili ducha tejto nádhernej kultúry.


Zdroj: Igor Cintula

Študentka Katedry rusistiky vo vedomostnej súťaži RTVS


RTVS začala vysielať zábavno-súťažnú šou, v ktorej proti sebe súťažia známe osobnosti zo Slovenska a študenti slovenských vysokých škôl. Presnejšie 200 vysokoškolákov si meria svoje vedomosti v piatich súťažných kolách so známymi osobnosťami zo Slovenska. Natáčania som sa zúčastnila spolu s ďalšími študentmi našej univerzity. Celé to prebiehalo vo výbornej atmosfére a cítili sme sa veľmi dobre. V tomto súťažnom kole sme súťažili spolu so spevákom Jankom Kuricom zo skupiny Vidiek, speváčkou Zuzanou Smatanovou a hercom Adym Hajdu. V piatich kolách sme si prešli otázky z literatúry, umenia, vedy i oblasti šoubiznisu. Po každom kole bol vyhlasovaný študent, ktorý počas hry získal najvyšší počet bodov a známa osobnosť, ktorej sa najlepšie darilo. Do tejto hry sa počas vysielania môžu zapojiť aj hráči pri televíznych obrazovkách z pohodlia svojho domova prostredníctvom aplikácie, ktorú si stiahnu do svojho mobilu alebo tabletu. Majú možnosť vyhrať vecnú cenu ale aj si overiť svoje vedomosti z rôznych oblastí.

Veronika Ivanková  

Môj 16–týždňový študijný pobyt v Dánsku

Po návrate z dvojmesačnej jazykovej stáže na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve, ktorú som absolvovala v zimnom semestri štvrtého ročníka, som zatúžila znovu zažiť niečo tak úžasné a prínosné, ako bola táto moskovská stáž. Informovala som sa a dostala som ponuku odísť na 16 týždňov do dánskeho mesta Aabenraa na folk high school Højskolen Østersøen. Tento projekt sa volá Democrazy. Nie je to „klasická“ stáž, a práve preto je tak zaujímavá a obohacujúca, najmä čo sa týka rozvoja komunikačných znalostí v anglickom jazyku. Bohužiaľ, tento pobyt zatiaľ neponúka možnosť zdokonalenia sa aj v ruskom jazyku, no je veľmi vhodný pre študijnú kombináciu anglického a ruského jazyka.
     Vyučovanie prebieha netradične. Celá skupina študentov daného kurzu sa stretáva každé ráno na obed a večer v jedálni a spoločne stoluje. Tak sa stáva zo študentov, učiteľov a personálu jedna veľká rodina, ktorej členovia navzájom medzi sebou komunikujú v angličtine. Niektoré hodiny sú spoločné pre všetkých členov kurzu a niektoré si študent má možnosť vybrať z ponuky predmetov a absolvovať v menších skupinkách. Študentmi nie sú len Dáni a Slováci, ale aj mladí ľudia z rôznych európskych krajín. Študenti kurzu sa spolu nielen učia, ale aj bývajú v pekných priestoroch internátu, ktorý je v tej istej budove ako škola. V týchto priestoroch je aj jedáleň, cafe-bar, posilňovňa a iné spoločné priestory, kde môžete tráviť čas so svojimi spolužiakmi. Vyučovanie je zamerané na komunikáciu a kreativitu študentov, nie na memorovanie. Študenti dokonca nerobia ani skúšky, avšak to neznamená, že nemajú žiadne povinnosti a nemusia sa pripravovať. Takmer na každú hodinu si pripravujú nejaké úlohy (buď ide o prezentáciu, alebo o skupinovú aktivitu). Niektoré hodiny dokonca študent sám vedie. Učitelia a žiaci nie sú spolu len počas vyučovania, ale niektorí učitelia zostávajú so žiakmi aj po škole. Vymýšľajú spoločný program aj na zvyšok doobedia, ako napríklad spoločné grilovačky, rôzne druhy športových aktivít, výlety, návštevy sauny, kúpanie sa v mori, hry, party, spoločné pozeranie filmov, návštevy klubov atď. Tento program síce nie je povinný, ale všetci sa ho radi zúčastňujú, čo poskytuje ideálnu možnosť zlepšiť si komunikáciu v angličtine. Škola organizuje aj týždňový výlet do Belgicka, kde si študenti sami plánujú mestá a miesta, ktoré počas pobytu navštívia. Okrem toho sa organizujú aj výlety na iné miesta, ako napríklad na prekrásny ostrov Rømø, ktorý má jednu z najväčších pláží v Európe a s Dánskom ho spája umelá diaľnica cez more, ale aj na rôzne športové zápasy, ako hokej či handball. Všetky výlety a vstupenky sú plne financované školou, ako aj strava a ubytovanie počas celého kurzu. Študent potrebuje len vreckové. Veľmi zaujímavá je aj scenéria školy. Škola sa nachádza len pár metrov od pláže a hoci je more trochu chladné, niektorí študenti (medzi nimi aj ja) sa v ňom kúpu. Preto neváhajte a využite túto jedinečnú možnosť spoznať túto hrdú, vikingskú krajinu, nájsť si veľa priateľov, či dokonca lásku, stráviť na tomto mieste nezabudnuteľných 16 týždňov a zlepšiť si svoju angličtinu!

Na 2-mesačnej jazykovej stáži na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve


V zimnom semestri akademického roka 2012/2013 som prostredníctvom agentúry SAIA absolvovala 2-mesačnú jazykovú stáž na Štátnom Inštitúte ruského jazyka A.S. Puškina v Moskve. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a ideálna možnosť zlepšiť sa v ruskom jazyku.
     Doobeda sme chodili na vyučovanie, kde sme sa učili predmety ako Intonácia, Ruská krajinoveda, Ruská literatúra a kultúra Ruska. No najprínosnejšími pre mňa boli Praktické rečové cvičenia, ktoré boli zamerané na živú, hovorovú komunikáciu. Učenie prebiehalo zaujímavou formou s rozmanitými aktivitami ako sledovanie filmov, diskusie, učenie sa ruských piesní. Popri škole mi zostal dostatok času na oboznamovanie sa s Moskvou a jej najvýznamnejšími pamiatkami, parkmi, múzeami alebo na návštevu ruských predstavení a divadiel.
     Na ubytovaní na internáte som ocenila hlavne to, že bol spojený so školou a každý večer sme mohli si ísť zacvičiť do telocvične. Zároveň na chodbách školy ponúkali rôzne zájazdy v okolí Moskvy. Ja som si vybrala exkurziu do miest Zlatého kruhu – Vladimíra a Suzdaľu so snehobielymi kostolmi, kláštormi a rozprávkovým dreveným skanzenom.
     Okrem zlepšenia úrovne ruského jazyka, komunikačných zručností a znalostí o reáliách Ruska a jeho histórii bol pobyt užitočný aj preto, lebo sme mali možnosť navštíviť knižnice alebo kníhkupectvá a zaobstarať si knihy a učebnice, ktoré sa na Slovensku zohnať nedajú. Absolvovaný pobyt mi veľa dal, no 2 mesiace určite nepostačovali na to, aby som stihla všetko, čo by som chcela.

                                                                                                                                                                    Andrea Spišiaková

Na počiatku bolo slovo...


Pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pripravilo Múzeum ruskej ikony v Moskve a na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom unikátnu výstavu ruských ikon a kníh Na počiatku bolo slovo..., ktorej sa v októbri 2013 zúčastnili aj študenti našej katedry. Na Bratislavskom hrade boli okrem iného prezentované aj úžitkové predmety, písacie potreby, medaily, rukopisy a iné exponáty, ktoré vznikli v dielňach ruských a byzantských majstrov v priebehu 8. až 20. storočia. Na organizácii výstavy sa podieľalo aj Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave. Záštitu nad ňou prevzali minister kultúry SR Marek Maďarič a veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Pavel Kuznecov.

                                                                                                                                                                       Iryna Kniznerová
  


                                         Moje dojmy z jazykovej stáže v Moskve

Som veľmi vďačná, že mi bola prostredníctvom štúdia na Katedre rusistiky UCM poskytnutá možnosť vycestovať do krajiny, s ktorou chcem spojiť svoju budúcnosť. Bol to nezabudnuteľný zážitok, ktorý mi dal veľa nielen po jazykovej stránke, ale aj z hľadiska získania cenných skúseností do života. Nikdy by sa nezmenil môj pohľad na štúdium ruského jazyka, pokiaľ by som to všetko nebola zažila. 

     Do Moskvy som vycestovala cez SAI-u a rozhodla som sa pre dvojmesačnú jazykovú stáž na Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina. Vyučovanie v tomto inštitúte trvalo od 9:30 do 16:30 (s 40 minútovou pauzou na obed) každý deň okrem štvrtka, soboty a nedele. A aj keď bol internát spojený s budovou inštitútu, niekedy bolo ťažké stihnúť obed za ten čas. Jedáleň bola vždy obsadená, takže neostávalo nič iné len rýchlo obehnúť školský bufet a bežať hore na izbu alebo do spoločnej kuchynky a rýchlo si niečo uvariť.  

     Prednášky v tomto inštitúte trvali hodinu a pol a keďže nekorešpondovali s ponukou prednášok v tomto semestri na Slovensku, po návrate som musela všetko absolvovať spolu s mojimi spolužiakmi. Primárnou disciplínou s najväčším počtom vyučovacích hodín, ktorú som v Rusku absolvovala, bolo rečové praktikum. Bolo to veľmi dobré, pretože sme tam museli stále rozprávať a preberali sme ako bežné témy, tak problémy svetového, kultúrneho a i. charakteru. Až tu sme si všetci uvedomili, aká nevyhnutná je prax v rámci štúdia cudzieho jazyka v slovenských podmienkach, ak sa chceme priblížiť k native speakerom.

     Ďalšia prednáška bola zameraná na ruskú kultúru, ktorú som však už absolvovala v prvom ročníku štúdia na Katedre rusistiky, takže som si len zopakovala to, čo som už vedela. Okrem toho som sa zúčastňovala prednášok z morfológie, kde sme preberali slovesá, ktorých skúška ma čakala aj „doma“. Žiaľbohu, za dva mesiace v Moskve sa toho veľa naučiť nedalo a navyše, keď bola vyučujúca často odcestovaná.

     Veľmi zaujímavou hodinou bolo „Stranovedenie“ alebo naša náuka o spoločnosti. V rámci tohto predmetu sme si osvojili poznatky, ktoré sme už ako rusisti mali dávno vedieť. Mrzelo ma len, že sme boli limitovaní časom. Posledná disciplína bola venovaná počúvaniu s porozumením, na ktorej sme pozerali filmy a počúvali rôzne nahrávky, na základe čoho sme potom písali testy na overenie správneho pochopenia danej problematiky.

     Čo sa týka kultúrnych pamiatok, nemôžem povedať, čo ma oslovilo najviac, pretože všetko bolo úžasné. Štvrtky, soboty a nedele (alebo aj iné dni cez týždeň, ak vyučovanie netrvalo dlho) boli venované práve návštevám rôznych miest Moskvy, po ktorých sme sa pohybovali po čase už ako doma. Metrom sa dalo dostať prakticky všade. Problémom boli len dopravné špičky, kedy sa naozaj veľké množstvo ľudí snažilo vpratať do už aj tak preplnených vagónov metra.

     Vyskytli sa aj problémy ako napríklad, že nám z ruskej strany nebolo poskytnuté štipendium. Po príchode na letisko zlyhala organizácia, kedy nám bolo povedané, že po nás príde autobus, ktorý nás odvezie do inštitútu, no po dvoch hodinách čakania aj tak nikto neprišiel a dopravu sme si v cudzej krajine už za tmy hľadali sami. Ale všetko sa dalo zvládnuť a poslúžilo nám to ako dobrá skúsenosť do života. 

     Určite odporúčam študentom: pokiaľ máte možnosť, využite ju. Štúdium na univerzite ponúka tak veľa šancí spoznať svet a zapájať sa do rôznych aktivít! Chopte sa príležitosti, kým máte čas. Pokiaľ študujete. Neoľutujete :-)  

Veronika Lacková 


                                                  Študent Katedry rusistiky dosiahol úspech

                          na 22. ročníku Majstrovstiev sveta v riešení logických úloh v Pekingu

Volám sa Michal Hudák a som študentom odboru Ruský jazyk v odbornej komunikácii na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave. Už od malička ma zaujímali a lákali matematické a špeciálne logické úlohy. Neskôr som zistil, že aj v tejto oblasti sa konajú rôzne súťaže a postupne som sa ich začal zúčastňovať. Posledným veľkým meraním logického umu boli už v poradí 22. Majstrovstvá sveta v riešení logických úloh, ktoré sa konali 15. - 19. októbra 2013 v Pekingu. Okrem súťaže som si, samozrejme, našiel čas aj na spoznanie hlavného mesta veľkej Číny. Peking je krásne miesto. Média opisujú iba smog. Ten sa však hneď zrána rozplynie a človek ho ani nepostrehne. Aj keď je známe, že Čína je najľudnatejšia krajina, ja som to nepostrehol. Pravdaže, v dopravnej špičke v metre som si to všimol, no na uliciach som mal pocit, že ide o bežný slovenský deň. Peking je známy svojou históriou a mnohými zaujímavosťami. Spomeniem len tie hlavné: Zakázané mesto, Námestie nebeského pokoja, Olympijský štadión, Čínsky múr a mnoho ďalších. Samotné staré centrum Pekingu človeka prekvapí nielen pestrými vôňami (ktoré občas nám, Európanom, príliš nevoňajú), ale aj mini domčekmi v akýchsi zhlukoch, akoby sídliskách. Na mnohých miestach nájdeme na obrovskej ploche rozprestierajúce sa parky, v ktorých sa zo života tešia čínski dôchodcovia hrajúci karty, ping-pong, príp. iné obľúbené hry. To je len pár z mnohých momentov, ktoré človek v Číne zažije. Dni strávené v tejto krajine mi priniesli nielen čas, kedy som musel zapnúť svoj mozog na maximum, ale aj čas kedy som spoznal novú kultúru a priestor za hranicami Európy.  

Michal Hudák 

Výsledková listina


Srdečne blahoželáme :) 


                                                                  Hor sa do Moskvy!

Som študentkou učiteľstva anglického a ruského jazyka. Počas štúdia zimného semestra 3. ročníka som sa dostala na 2-mesačnú jazykovú stáž do Moskvy. Veľmi sa mi tam páčilo. Bola to výborná príležitosť spoznať hlavné mesto Ruska. Škola ponúkala veľa možností na štúdium, šport i rôzne exkurzie. Možnosť stáže som ocenila hlavne kvôli jazyku a pri napísaní bakalárskej práce. Škola nám poskytla počas celých dvoch mesiacov školiteľov k vlastnej téme a skvele vybavenú knižnicu. Vyučovanie nám bolo prispôsobené tak, aby sme mali dostatok času spoznať celú Moskvu i ruskú mentalitu. Vrelo odporúčam túto stáž, pretože je to úplne iné štúdium ako na vysokej škole. Prinesiete si veľa nezabudnuteľných zážitkov, o ktoré sa budete chcieť podeliť so svojimi známymi.
                          
                                                                                                                                                                              Soňa Kosová

Moskva – splnený sen

Som študentkou 2. ročníka Katedry rusistiky FF UCM v Trnave. Odkedy som začala študovať ruský jazyk, odvtedy ma Moskva čím ďalej, tým viac lákala. A v máji tohto roka sa mi vďaka môjmu priateľovi splnil môj veľký sen – navštíviť toto krásne mesto. Aj napriek tomu, že sme sa tam vydali počas skúškového obdobia, ten týždeň sme si naplno užili. Bývali sme vedľa slovenskej ambasády, v Slovenskom dome, odkiaľ sme mali všetko naozaj „na skok“.
     Ako prvé sme išli pozrieť známe Červené námestie, na ktorom nádherne vynikol Chrám Vasilija Blaženého. Bol to nádherný pohľad. Na najznámejšom moskovskom námestí sa nachádza aj obchodný dom GUM. Keď sme vošli dnu, bolo tam asi 10 ľudí. Návštevníkov Červeného námestia pravdepodobne viac lákal Kremeľ, ktorý sa nachádza oproti tomuto obchodnému domu. Okrem toho sme navštívili múzeum astronautiky, kde nás zaujal hádam každý vystavený kúsok. Neprehliadli sme ani novšiu časť nazvanú "Moscow city". Našu pozornosť upútali vysoké mrakodrapy, nákupné centrá či stanica metra.
     Každému turistovi, ktorý príde do Moskvy, by som určite odporučila navštíviť aj Caricyno, kde sa môže pokochať nádhernou prírodou, veľkou fontánou, a taktiež cárskou rezidenciou Kataríny Veľkej. Ak by som niekedy mala možnosť študovať v Rusku, rozhodne by som sa chcela vzdelávať na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova. Keď sme k nej prišli, prvé, čo mi napadlo, bolo, že vyzerá ako Rokfort z Harryho Pottera. Bola nádherná. Okrem spomínaných miest, sme boli, asi ako každý turista, pozrieť aj Izmajlovskij Kremeľ a Izmajlovskij trh. Na tomto trhu predávali hádam všetky druhy známych matriošiek, rôzne baranice, staré mince, a dokonca aj plynové masky. Samozrejme, že jednu z tých starých a škaredých plynových masiek, sme si museli kúpiť! Čo ak ju niekedy využijeme? :) Musím podotknúť, že Moskva má najkrajšie stanice metra, aké som kedy videla. Každá je úplne iná, niečím výnimočná a zaujímavá. Som neskutočne vďačná môjmu priateľovi, že mi splnil jeden z mojich najväčších snov!

                                                                                                                                                                         Petra Čederlová
 
Aktuality
Katedra rusistiky podporuje otvorený list ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 
Podávanie žiadostí o ubytovanie na UCM 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete