Rigorózne konanie

Uchádzač o rigorózne konanie musí byť absolventom identického alebo príbuzného študijného odboru (učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii alebo neučiteľského odboru ruský jazyk a literatúra). V prípade nejasností rozhoduje o možnosti štúdia dekan fakulty. Ďalšou podmienkou je, že kandidát musí mať minimálne 1 rok praxe.


Vyplnenú prihlášku na rigorózne konanie môžete poslať na adresu:


Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Oddelenie akademických činností 

Námestie J. Herdu 2

917 01 Trnava

Uchádzač bude vyrozumený písomne o rozhodnutí vo veci schválenia témy. Následne uhradí  poplatok spojený s rigoróznym konaním. 


Rigorózna skúška pozostáva z ústnej skúšky a obhajoby práce. Ústna skúška bude zameraná na jednotlivé časti ruskej jazykovedy a literárnej vedy, podľa zvolenej témy rigoróznej práce a zo skúšky z filozofie (PhDr.) alebo didaktiky (PaedDr.).

Uchádzač si môže zvoliť vlastnú tému rigoróznej práce, ktorú po konzultácii so školiteľom katedra predloží na schválenie komisii pre rigorózne konanie.


V prípade záujmu sa so svojimi otázkami môžete obrátiť na katedrového koordinátora štúdia, ktorým je PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. (lukas.gajarsky(zav.)ucm.sk).


Smernica pre rigorózne konanie


Prihláška na rigoróznu skúšku


Okruhy otázok pre rigoróznu skúšku

AktualityOnline Summer School of the Russian Language - LAST CALL 
Príjem prihlášok na doktorandské štúdium do 31.7.2020 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete