Rigorózne konanie

Uchádzač o rigorózne konanie musí byť absolventom identického alebo príbuzného študijného odboru (učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii alebo neučiteľského odboru ruský jazyk a literatúra). V prípade nejasností rozhoduje o možnosti štúdia dekan fakulty. Ďalšou podmienkou je, že kandidát musí mať minimálne 1 rok praxe.


Vyplnenú prihlášku na rigorózne konanie môžete poslať na adresu:


Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Oddelenie akademických činností 

Námestie J. Herdu 2

917 01 Trnava

Uchádzač bude vyrozumený písomne o rozhodnutí vo veci schválenia témy. Následne uhradí  poplatok spojený s rigoróznym konaním. 


Rigorózna skúška pozostáva z ústnej skúšky a obhajoby práce. Ústna skúška bude zameraná na jednotlivé časti ruskej jazykovedy a literárnej vedy, podľa zvolenej témy rigoróznej práce a zo skúšky z filozofie (PhDr.) alebo didaktiky (PaedDr.).

Uchádzač si môže zvoliť vlastnú tému rigoróznej práce, ktorú po konzultácii so školiteľom katedra predloží na schválenie komisii pre rigorózne konanie.


V prípade záujmu sa so svojimi otázkami môžete obrátiť na katedrového koordinátora štúdia, ktorým je PhDr. Lukáš Gajarský, PhD. (lukas.gajarsky(zav.)ucm.sk).


Smernica pre rigorózne konanie


Prihláška na rigoróznu skúšku


Okruhy otázok pre rigoróznu skúšku

Aktuality
II Олимпиада СПбГУ по русскому языку как иностранному 
Výberové konanie uchádzačov o Erasmus+ pobyt na akademický rok 2020/2021
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete