Profil katedry


Katedra rusistiky FF UCM je vysokoškolské vedecko-pedagogické pracovisko, ktoré pripravuje kvalifikovaných odborníkov pedagogického i nepedagogického zamerania v oblasti ruského jazyka, literatúry a kultúry.

Katedra realizuje interné a externé štúdium v týchto akreditovaných študijných programoch:


  • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – bakalárske (Bc.), magisterské štúdium (Mgr.) a doktorandské štúdium (PhD.)

  • Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je ruský jazyk a literatúra – bakalárske (Bc.) a magisterské štúdium (Mgr.)

  • Po skončení 5-ročného štúdia katedra ponúka možnosť absolvovať rigorózne konanie (PhDr. PaedDr.)

  • Rozširujúce štúdium pre učiteľov – predmet Ruský jazyk a literatúra


V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa Katedra venuje riešeniu predovšetkým grantových projektov Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR KEGA a Slovenskej akadémie vied VEGA. Výsledky riešenia prezentujú členovia Katedry formou vedeckých monografií, štúdií a článkov v domácich aj zahraničných časopisoch a zborníkoch, sú autormi hesiel v odborných encyklopédiách a slovníkoch a aktívne sa podieľajú na príprave skrípt a iných učebných materiálov pre študentov. K najvýznamnejším úspešne vyriešeným vedeckým projektom patria monografie Exogenéza a endogenéza spisovnej ruštiny a Hanigovské evangelium, lexikografické diela Slovensko-ruský slovník I., II., Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník, Rusko-slovenský právnicko-ekonomický slovník, zborník Rusko-slovenské kultúrne kontakty a i.Aktuality
Rozvrh hodín na LS 2023/2024

Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE V. – 02.02.2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete