Profil katedry

Katedra rusistiky FF UCM je vysokoškolské vedecko-pedagogické pracovisko, ktoré pripravuje kvalifikovaných odborníkov pedagogického i nepedagogického zamerania v oblasti ruského jazyka, literatúry a kultúry.

Katedra realizuje interné a externé štúdium v týchto akreditovaných študijných odboroch:

  • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – bakalárske (Bc.), magisterské štúdium (Mgr.) a doktorandské štúdium (PhD.)
  • Učiteľstvo akademických predmetovRuský jazyk v kombinácii – bakalárske (Bc.) a magisterské štúdium (Mgr.)


  • Po skončení 5-ročného štúdia katedra ponúka možnosť absolvovať rigorózne konanie (PhDr. a PaedDr.)
  • Rozširujúce štúdium pre učiteľov - predmet Ruský jazyk a literatúra


V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa Katedra venuje riešeniu predovšetkým grantových projektov Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR KEGA a Slovenskej akadémie vied VEGA. Výsledky riešenia prezentujú členovia Katedry formou vedeckých monografií, štúdií a článkov v domácich aj zahraničných časopisoch a zborníkoch, sú autormi hesiel v odborných encyklopédiách a slovníkoch a aktívne sa podieľajú na príprave skrípt a iných učebných materiálov pre študentov. K najvýznamnejším úspešne vyriešeným vedeckým projektom patria monografie Exogenéza a endogenéza spisovnej ruštiny a Hanigovské evangelium, lexikografické diela Slovensko-ruský slovník I., II., Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník, Rusko-slovenský právnicko-ekonomický slovník, zborník Rusko-slovenské kultúrne kontakty a i.

Katedra okrem iného participuje na projektoch Detská univerzita, Univerzita tretieho veku a aktívne sa podieľa na organizovaní ŠVOK či podujatí Večer ruských filmov, Večer ruského divadla a i.  
 

Aktuality
II Олимпиада СПбГУ по русскому языку как иностранному 
Výberové konanie uchádzačov o Erasmus+ pobyt na akademický rok 2020/2021
Kalendár
po ut st št pi so ne
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete