Učiteľstvo ruského jazyka (Mgr.)


Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)


Profil absolventa

Magisterské štúdium je zamerané na prípravu učiteľov v predmetových špecializáciách pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie a je súčasťou štruktúry vysokoškolských študijných odborov krajín celej Európy. Poslucháči nadobudnú teoretické vedomosti o systéme a fungovaní jednotlivých rovín ruského jazyka (fonetiky a fonológie, morfológie, lexikológie, syntaxe, štylistiky), ruskej literatúre a kultúre, ale aj poznatky z pedagogických a psychologických disciplín.


Uplatnenie absolventa

Absolventi štúdia majú možnosť pracovať ako učitelia základných, stredných a vysokých škôl, ako kultúrni i osvetoví pracovníci či zamestnanci orgánov štátnej správy, redakcií, súkromných finančných inštitúcií, prekladateľských agentúr atď.


Štúdium je možné realizovať v dennej (2 roky) a externej (3 roky) forme štúdia.

Aktuality
Webinár venovaný pracovným stážam Erasmus+ 
Prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v ak. roku 2021/2022 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete