Konferencia


Katedra rusistiky a slavistiky

Fakulty humanitných vied

Univerzity Daugavpils

(LOTYŠSKO)


18. – 19. mája 2023

organizujeMedzinárodnú vedeckú konferenciu

XXVI. SLAVISTICKÉ ČÍTANIA


Na konferencii odznejú vedecké príspevky na aktuálne témy slavistiky, štúdia slovanských jazykov, literatúry a kultúry Slovanov v súčasnom svete.


Preto sa v rámci konferencie plánuje zorganizovať sekcie v nasledujúcich oblastiach:

         Slovanské jazyky: dejiny a súčasnosť

•          Folklór a tradičná kultúra Slovanov

•          Slovansko-baltské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy

•          Literatúra slovanských národov v kontexte svetovej literatúry

•          Inovatívne metódy výučby ruského jazyka, literatúry a kultúry pre zahraničných študentov


Súčasťou Slavistických čítaní bude špeciálna sekcia venovaná dielam Friedricha Gorensteina.

XXVI. ročník Slavistických čítaní sa koná v hybridnom formáte: prezenčne a na platforme ZOOM.


Pracovnými jazykmi konferencie sú lotyština, ruština a angličtina.


Registračný poplatok vo výške 40 EUR je potrebné uhradiť na účet Davgavpilskej univerzity do 10.05.2023.


Bankové spojenie:

Daugavpils Universitāte

PVN reģ. Nr. LV90000065985

Adresa: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400

Banka: Valsts Kase

BIC: TRELLV22

Číslo účtu: LV15TREL9150210000000

Účel platby: podúčet 21399, poplatok za účasť na vedeckej konferencii ,,XXVI. Slavistické čítania“


Na konferenciu je potrebné sa zaregistrovať do 15. apríla 2023 na stránke

http://www.learnrussianineu.com/ru/konferencija-slavjanskie-chtenija alebo poslať vyplnený dotazník (viď. Príloha) na e-mail: rsk(zav.)du.lv

Zborník z konferencie bude publikovaný v zborníku ,,Slavistické čítania”. Vedecký výbor konferencie vyberá rečníkov a články na publikovanie v závislosti od vedeckej atraktívnosti témy a jej významu pre ciele konferencie.


Konferencia sa uskutoční s podporou Daugaupilskej univerzity a projektu “Learn Russian in the European Union”


Adresa Organizačného výboru:

Rusistikas un slāvistikas katedra,

Daugavpils Universitāte

Vienības 13, Daugavpils, LV5401, Lotyšsko / Latvia

Telefón: +371 65424238;

e-mail:            rsk(zav.)du.lv,   galina.vasilkova(zav.)du.lv


Príloha

DOTAZNÍK UČASTNÍKA

XXVI. Slavistických čítaní

Daugavpils, Lotyšsko

18. – 19. mája 2023


Meno a priezvisko:

Tituly:

Miesto výkonu práce, pozícia:           

Domáca adresa, poštové smerovacie číslo:   

Telefón, fax, e-mailová adresa:          

Názov príspevku (v ruskom a anglickom jazyku):

Predpokladaná sekcia:

Krátka anotácia príspevku:


     

            

Aktuality
Rozvrh hodín na LS 2023/2024

Program interdisciplinárnej doktorandskej konferencie LOQUERE V. – 02.02.2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete