Jednoodborové štúdium (Mgr.)


Študijný odbor: Filológia

Študijný program: Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Profil absolventa

Magisterské štúdium poskytuje poslucháčom teoretické vedomosti o systéme a fungovaní jednotlivých rovín ruského jazyka (fonetiky a fonológie, morfológie, lexikológie, syntaxe, štylistiky), ruskej literatúre a kultúre, ale aj poznatky z teórie a praxe prekladu a tlmočenia (úvod do translatológie; simultánne a konzekutívne tlmočenie; preklad odborných textov z viacerých oblastí spoločenského života – bankovníctvo, zdravotníctvo, finančníctvo, technika, hospodárstvo a iné).


Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu sa môžu uplatniť v hospodárskej a kultúrnej sfére, štátnej správe, medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych agentúrach či v špecializovaných oblastiach komunikácie (ekonomika, obchodná korešpondencia, cestovný ruch, obchodné a finančné právo atď.).


Štúdium je možné realizovať v dennej (2 roky) a externej  (3 roky) forme štúdia.

Aktuality
Dôležitý oznam o začiatku výučby na Katedre rusistiky 
Rozvrh hodín – zimný semester AR 2021/22 
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete