Jednoodborové štúdium (Mgr.)


Študijný odbor: Filológia

Študijný program: Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Profil absolventa

Magisterské štúdium poskytuje poslucháčom teoretické vedomosti o systéme a fungovaní jednotlivých rovín ruského jazyka (fonetiky a fonológie, morfológie, lexikológie, syntaxe, štylistiky), ruskej literatúre a kultúre, ale aj poznatky z teórie a praxe prekladu a tlmočenia (úvod do translatológie; simultánne a konzekutívne tlmočenie; preklad odborných textov z viacerých oblastí spoločenského života – bankovníctvo, zdravotníctvo, finančníctvo, technika, hospodárstvo a iné).


Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu sa môžu uplatniť v hospodárskej a kultúrnej sfére, štátnej správe, medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych agentúrach či v špecializovaných oblastiach komunikácie (ekonomika, obchodná korešpondencia, cestovný ruch, obchodné a finančné právo atď.).


Štúdium je možné realizovať v dennej (2 roky) a externej  (3 roky) forme štúdia.

Aktuality
Interdisciplinárna doktorandská konferencia Loquere IV.
Rozvrhy pre ďalšie formy štúdia 
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete