Jednoodborové štúdium (Mgr.)


Študijný odbor: Filológia

Študijný program: Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Profil absolventa

Magisterské štúdium poskytuje poslucháčom teoretické vedomosti o systéme a fungovaní jednotlivých rovín ruského jazyka (fonetiky a fonológie, morfológie, lexikológie, syntaxe, štylistiky), ruskej literatúre a kultúre, ale aj poznatky z teórie a praxe prekladu a tlmočenia (úvod do translatológie; simultánne a konzekutívne tlmočenie; preklad odborných textov z viacerých oblastí spoločenského života – bankovníctvo, zdravotníctvo, finančníctvo, technika, hospodárstvo a iné).


Uplatnenie absolventa

Absolventi študijného programu sa môžu uplatniť v hospodárskej a kultúrnej sfére, štátnej správe, medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych agentúrach či v špecializovaných oblastiach komunikácie (ekonomika, obchodná korešpondencia, cestovný ruch, obchodné a finančné právo atď.).


Štúdium je možné realizovať v dennej (2 roky) a externej  (3 roky) forme štúdia.

Aktuality
Webinár venovaný pracovným stážam Erasmus+ 
Prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v ak. roku 2021/2022 
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra rusistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete