Aktuality
17.11.2016

Témy záverečných prác 

Katedry rusistiky na akademický rok 2017/2018


doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.

1) Eufemizmy a disfemizmy ako spôsob jazykovej manipulácie

2) Kontrastívna analýza ruských a slovenských frazeologizmov s onymickým
    a toponymickým komponentom

3) Nové pomenovania osôb v ruštine a slovenčine

4) Lexikálne inovácie v súčasnom ruskom jazyku


prof. Elena Markova, DrSc.

1) Русский и словацкий языки: исторические судьбы и современное состояние

2) Названия животных  (растений) в характеристике человека в русском и словацком языках

3) Заголовки в современных русских и словацких СМИ: формы и функции

4) Названия цветов в русском и словацком языках: этимология, внутренняя форма, словообразовательная модель

5) Неологические процессы в современных русском и словацком языках


Prof. Mariyana Parzulova, DrSc.

1) Слова английского происхождения в языке газет в начале ХХI века

2) Словообразовательные неологизмы  в российских медиатекстах

3) Функционирование заимствованной лексики в интернете

4) Фразеологизмы с компонентами, называющими части человеческого тела в толковых словарях русского языка


doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

bakalárske:
1) Hyperbola a parodie v Bulgakovově próze Osudná vejce
2) Motiv pokušení v próze L. N. Tolstého Otec Sergij
magisterské:
1) Život a dílo Michaila Kuzmina
2) Motiv války a jejích důsledků v próze Leonida Andrejeva Igo vojny


Mgr. Andrea Grominová, PhD.

 1) Dekadentné črty v próze V. Briusova

 2) Zobrazenie času v poézii F. I. Ťutčeva

 3) Svet človeka a prírody v poézii A. A. Feta

 4) Slovo v akmeistickej poézii O. Mandeľštama


PaedDr. Marianna Figedyová, PhD.

bakalárske:

1) Naratívne postupy vo vybraných dielach N. S. Leskova

2) Človek a jeho miesto v civilizácii v diele I. Bunina - Pán zo San Franciska

magisterské:

1) Stereotypy ruskej emigrácie v diele Sergeja Davlatova

2) Hrdina a antihrdina v diele Isaaka Babeľa - Odeské poviedky


Mgr. Lukáš Gajarský, PhD.

1) Ideologémy a ich aktualizácia v ruskom lexikografickom diskurze

2) Jazykové prostriedky hodnotenia ekonomickej situácie v publicistických textoch

3) Prostriedky lexikálnej roviny jazyka na vyjadrenie hodnotenia v publicistickom texte 

Vložil: Andrea Haburová
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
 • Katedra rusistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
 • fax: 033 5565 106
Sociálne siete